Habilitační řízení

Obory, ve kterých je FF OU oprávněna konat habilitační řízení

Název oboru habilitačního řízení
Platnost akreditace
České a československé dějiny
16. 5. 2032
České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
12. 5. 2033
Dějiny české literatury
29. 4. 2030
Filozofie
31. 7. 2024
Německá filologie
15. 6. 2032
Polský jazyk
30. 6. 2023


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2023