Promoce absolventů Filozofické fakulty Ostravské univerzity v roce 2021

Termín konání: 26. a 27. října 2021

Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, 28. října 2556/124, Ostrava (zastávka tramvaje Krajský úřad)


Na slavnostní promoce je třeba přihlásit se prostřednictvím elektronické přihlášky. Po přihlášení pomocí odkazu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu si zvolte „Nová přihláška“ a v dolní části obrazovky pak „Kurzy CŽV, U3V apod.“, dále „Celoživotní vzdělávání“ a poté „Promoce FF OU“.

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši 500,- Kč. Poplatek uhradíte při podání elektronické přihlášky.

Přihlášku na promoce je možné podat nejpozději do 30. září 2021.

Přesný časový harmonogram promocí bude zveřejněn na www stránkách fakulty nejpozději do 19. října 2021.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom a DS vyzvednout na studijním oddělení po 27. října 2021.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2021