Vyhlášení překladatelské soutěže FF OU

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

i letos patří k zimním semestru akademického roku vyhlášení dalšího ročníku studentské překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jelikož překládání je jednou z mála činností, kterým "social distancing" nemusí být na překážku, věříme, že se Vás letos přidá ještě více.

Text vyhlášení soutěže, stejně jako její pravidla a kontakty na organizátory, jsou k dispozici na webových stránkách soutěže.

Nově stránky nabízejí zájemcům také plné verze sborníků soutěže; postupně zveřejňujeme texty sborníků od roku 2017.

V minulém akademickém roce byl Den s překladem, pořádaný 10. března 2020, poslední hromadnou akcí, kterou jsme na fakultě mohli uspořádat. Pevně doufáme, že nám bude opět přát štěstí a Den s překladem 2021, který je plánován na 16. března, přivítá stejně početnou společnost a otevře příznivější časy.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám s organizačním týmem soutěže zdravý podzim s inspirativními texty,

Renáta Tomášková, KAA FF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2020