OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Děkanem Filozofické fakulty Ostravské univerzity bude historik Robert Antonín

Ve čtvrtek 15. března zvolil Akademický senát FF OU kandidáta na jmenování děkanem – doc. Roberta Antonína. Po jmenování rektorem Ostravské univerzity prof. Janem Latou tak Robert Antonín ve funkci vystřídá stávajícího děkana prof. Aleše Zářického, kterému po osmi letech končí děkanský mandát.

Doc. Robert Antonín byl jediným kandidátem a do čela fakulty byl zvolen napoprvé. Post děkana převezme 1. července, inaugurace je plánována na podzim 2018.

Robert Antonín působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pátým rokem, tři roky jako odborný asistent katedry historie a dva roky na pozici proděkana pro vědu, výzkum a rozvoj. Odborně se zaměřuje na období středověku, zejména pak na dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. - 14. století.

Filozofická fakulta jako špičkové pracoviště

Mottem Roberta Antonína je „evoluce, nikoli revoluce“. Jinými slovy chce navázat na započaté projekty předchozího děkana prof. Aleše Zářického, jako je kompletní rekonstrukce všech budov Filozofické fakulty, navýšení investic do vědy a výzkumu a především zvýšení atraktivity studia v Ostravě. Modernizace budov se odrazí především na kvalitě výuky, a jak Robert Antonín doufá, zvýší atraktivitu v očích uchazečů i akademiků a do Ostravy naláká perspektivní vědecké pracovníky i více studentů ze zahraničí.

Dalším důležitým bodem jeho programového prohlášení je také větší spolupráce s městem a médii. „Panuje zkreslená představa, že Filozofické fakulty produkují nezaměstnatelné lidi. Tohle není boj pouze naší fakulty, ale humanitních věd jako celku,“ dodává.

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

V letech 1996 – 2002 studoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (FF MU) v Brně magisterský obor historie-filosofie. V roce 2002 navázal doktorským studiem na FF MU v oboru české dějiny, v roce 2008 obhájil doktorský titul disertační prací Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. V roce 2015 se na FF MU habilitoval a získal titul docent. V období 2005 – 2011 byl vědecko-výzkumným pracovníkem FF MU v Brně Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. V letech 2008 – 2013 působil na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě na Ústavu historických věd jako odborný asistent pro dějiny středověku. Od roku 2013 až dosud je členem katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2016 je ve vedení fakulty na pozici proděkana pro vědu, výzkum a rozvoj. Robert Antonín je od roku 2013 vědecko-výzkumným pracovníkem Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury – VIVARIUM Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je členem několika redakčních rad a profesních organizací.

facebook
rss
social hub