Výuka cizích jazyků na FF OU

Filozofická fakulta OU připravila jednotnou strukturovanou nabídku kurzů cizích jazyků, která je určena nejen studentům všech fakult Ostravské univerzity, ale zároveň je přístupná i zájemcům z řad širší veřejnosti. Jednotlivé kurzy na sebe navazují, zároveň jsou však koncipovány tak, aby si student mohl vybrat vhodný kurz podle úrovně svých jazykových znalostí. U každého kurzu jsou specifikovány požadované vstupní znalosti a jazyková úroveň, které student dosáhne po úspěšném absolvování kurzu. Kurzy jsou většinou nabízeny v několika stupních pokročilosti – od úplných začátečníků po úroveň B1, B2, C1 v závislosti na jazyku. Podrobnější informace naleznete níže u konkrétních jazyků.

Nabízené jazyky:

Germánské jazyky
Románské jazyky
Slovanské jazyky
Ostatní
 
 

Registrace:


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2021