Srbština a chorvatština

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Kurzy srbštiny a chorvatštiny jsou určeny pro zájemce, kteří si chtějí osvojit základní znalost tohoto jazyka na úrovni pokročilosti A1/A2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERRJ). Cílem kurzů je získání a postupné rozšiřování všech čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, porozumění poslechu) a rozvíjení komunikativních schopností. Hlavní pozornost ve výuce je věnována rozšiřování slovní zásoby v rámci probíraných tematických okruhů s důrazem na přirozené vyjadřování v daných komunikačních situacích. Spolu s komunikativní orientací kurzů je rovněž kladen důraz na seznámení se srbskými a chorvatskými reáliemi.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KPF/SRB1XSrbština a chorvatština 1 (A1)42zápočetzimní
KPF/SRB2XSrbština a chorvatština 2 (A1/A2)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KPF/SRB2X - test soubor pdf 0,22 MB KPF/SRB2X - řešení soubor pdf 0,13 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017