Ruština

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Kurzy ruštiny jsou určeny pro všechny, kteří si chtějí osvojit znalost tohoto jazyka na různých úrovních pokročilosti. Cílem kurzů je získávání a postupné rozšiřování všech čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, porozumění poslechu) a rozvíjení komunikativních schopností. Hlavní pozornost ve výuce je věnována rozšiřování slovní zásoby v rámci probíraných tematických okruhů s důrazem na přirozené vyjadřování v daných komunikačních. Spolu s komunikativní orientací kurzů je rovněž kladen důraz na seznámení s ruskými reáliemi.

Základní literaturou pro výuku ve všech kurzech ruského jazyka je učebnice Ruština (nejen) pro samouky (2007). K dosažení stanovených cílů budou používány i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRU/RUS1XRuština 1 (A1)42zápočetzimní
KRU/RUS2XRuština 2 (A1/A2)52zkouškaletní
KRU/RUS3XRuština 3 (A2)42zápočetzimní
KRU/RUS4XRuština 4 (B1)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KRU/RUS2X - test soubor pdf 0,21 MB KRU/RUS2X - řešení soubor pdf 0,15 MB
KRU/RUS3X - test soubor pdf 0,18 MB KRU/RUS3X - řešení soubor pdf 0,18 MB
KRU/RUS4X - test soubor pdf 0,16 MB KRU/RUS4X - řešení soubor pdf 0,15 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017