Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě OU

Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění. Univerzita třetího věku je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále přemýšlet a zaujímat k problémům a společenským jevům osobní stanoviska.

Studium na Univerzitě třetího věku na Filozofické fakultě OU je vždy zaměřeno na jeden okruh témat a trvá dva akademické roky, přednášky probíhají vždy jednou za 14 dní, celkem 6 krát za semestr (24 přednášek za celé dvouleté studium) v budovách Ostravské univerzity. Studium obsahuje pouze přednášky, po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Od akademického roku 2018/2019 nabízíme tyto cykly přednášek:

  • Milovníci umění – sběratelé – mecenáši
  • Společnost v českých zemích v proměnách času

Stručný popis náplně jednotlivých cyklů přednášek ikona pdf


Informace o studiu
Předpoklady ke studiu: důchodový věk
Nutné předchozí vzdělání: není podmínkou, Univerzita třetího věku Filozofické fakulty je otevřena všem zájemcům
Cena studia: 800,- Kč na akademický rok 2018/2019
Termín zahájení studia: konec září / začátek října 2018
Termín konání přednášek:Milovníci umění – sběratelé – mecenáši:
pondělky 14:15 - 16:30, jednou za 14 dnů
Společnost v českých zemích v proměnách času:
středy v lichých týdnech 14:15 - 16:30, jednou za 14 dnů

Podání přihlášky:

Zápis do studia proběhne dne 28. srpna 2018 v 9:30 v zasedací místnosti Filozofické fakulty. Zasedací místnost se nachází v přízemí budovy D za recepcí vlevo.

U zápisu zájemci zaplatí v hotovosti školné ve výši 800,- Kč na akademický rok 2018/2019 a nahlásí své osobní údaje - zápis je možné provést i v zastoupení. Dřívější zápis nebo rezervace místa není možná.

Další informace poskytne organizační garant studia Ing. Petr Brzezny.