FAQ

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Den s překladem na KAA

„Den s překladem“ je souborný název pro celostátní studentskou překladatelskou soutěž, překladatelskou konferenci a překladatelské dílny pořádané již po několik let filologickými katedrami filozofické fakulty pod záštitou vedení FF OU v Ostravě.

Prvních pěti ročníků soutěže se od roku 2005 zúčastnilo téměř 700 studentů z deseti různých univerzit; pozvání k vystoupení na závěrečné konferenci přijalo 21 hostů: translatologů, filologů, překladatelů i tlumočníků z českých a slovenských univerzit a také z profesionální překladatelské a tlumočnické praxe.

Soutěž se všemi jejími náležitostmi, překladatelskou konferenci a sérii překladatelských dílen připravuje a realizuje tým učitelů překladatelských a tlumočnických seminářů se zastoupením všech jazykových kateder fakulty: Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Hrdinová, Renáta Tomášková, Hana Srpová; koordinátorem soutěže byl v jejích prvních pěti ročnících Milan Hrdlička. Zástupci kateder dále sestavují pro jednotlivé soutěžní jazyky odborné poroty, které hodnotí soutěžní příspěvky a aktivně se účastní překladatelských dílen.

Prvních pět ročníků soutěže bylo zakončeno vydáním sborníku Translatologica Ostraviensia (I, II, III, IV, V), jenž zájemcům přinášel konferenční příspěvky Dne s překladem, seznam soutěžících a oceněných, ukázky ze studentských překladů a fotografie z konferenčního jednání a dílen. Sborník je v nabídce univerzitní prodejny skript a studentům a učitelům slouží také ve studovně filozofické fakulty. Počínaje VI. ročníkem soutěže bude sborník nahrazen výborem z nejlepších studentských překladů (s názvem VI. Den s překladem, a podobně dále), které již nebudou představeny pouze úryvkem, ale budou vytištěny v plném rozsahu. Sborník bude nadále obsahovat program Dne s překladem, seznam soutěžících a oceněných a fotografie z  akcí. Příspěvky přednášejících budou publikovány v registrovaných odborných časopisech fakulty (Studia Germanistica, Studia Romanistica, Ostrava Journal of English Philology, Studia Slavica).

Rozhodnutím odborné poroty NAEP ze dne 22. června 2009 byla projektu Dne s překladem udělena EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL za rok 2009.

Den s překladem (1/25)Den s překladem (2/25)Den s překladem (3/25)Den s překladem (4/25)Den s překladem (5/25)Den s překladem (6/25)Den s překladem (7/25)Den s překladem (8/25)Den s překladem (9/25)Den s překladem (10/25)Den s překladem (11/25)Den s překladem (12/25)Den s překladem (13/25)Den s překladem (14/25)Den s překladem (15/25)Den s překladem (16/25)Den s překladem (17/25)Den s překladem (18/25)Den s překladem (19/25)Den s překladem (20/25)Den s překladem (21/25)Den s překladem (22/25)Den s překladem (23/25)Den s překladem (24/25)Den s překladem (25/25)

Vlastník zprávy: Mgr. Renáta Tomášková, Dr. | Aktualizováno: 20. 10. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt