FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení Centra
Vedení CFSLS
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr. e-mail: lenkatečkavankovazavináčosutečkacz
Ředitelka CVOJ
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
 
telefon: 553 46 1910, 597 09 1910
 
Tomášková Renáta, Mgr., Dr. e-mail: renatatečkatomaskovazavináčosutečkacz
Zástupkyně ředitelky CVOJ
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
 
telefon: 553 46 1900, 597 09 1900
553 46 1007, 597 09 1007
 
Členové Centra
Členové CFSLS
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail: marketatečkabilanovazavináčosutečkacz
činnost: metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
 
telefon: 553 46 1901, 597 09 1901
 
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkacieslarovazavináčosutečkacz
činnost: fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, teorie a praxe překládání
 
telefon: 553 46 1917, 597 09 1917
 
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. e-mail: christophertečkahopkinsonzavináčosutečkacz
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
 
telefon: 553 46 1893, 597 09 1893
 
Hrdinová Eva, PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkahrdinovazavináčosutečkacz
činnost: teorie a praxe překládání a tlumočení, lexikologie a stylistika
 
telefon: 553 46 1940, 597 09 1940
 
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail: ivanatečkareznickovazavináčosutečkacz
činnost: morfologie, syntax, obchodní angličtina
 
telefon: 553 46 1899, 597 09 1899
 
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkakopeckovazavináčosutečkacz
činnost: fonetika a fonologie, funkční větná perspektiva, neverbální komunikace, interkulturní komunikace, pragmalingvistika
 
telefon: 553 46 1897, 597 09 1897
 
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail: terezatečkaguziurovazavináčosutečkacz
činnost: morfologie, syntax
 
telefon: 553 46 1900, 597 09 1900
 
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkamostynzavináčosutečkacz
činnost: morfologie, syntax, odborný jazyk, překladatelství, němčina pro hospodářskou sféru, argumentace
 
telefon: 553 46 1915, 597 09 1915
 
Pišl Milan, Mgr., Ph.D. e-mail: milantečkapislzavináčosutečkacz
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
 
telefon: 553 46 1917, 597 09 1917
 
Polášková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkapolaskovazavináčosutečkacz
činnost: Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky
 
telefon: 553 46 1936, 597 09 1936
 
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail: gabrielatečkazapletalovazavináčosutečkacz
činnost: anglická mluvnice, překlad neliterárního textu
 
telefon: 553 46 1892, 597 09 1892
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt