OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Středoškoláci uvítali projekt Athenaeum

Projekt seznamuje maturanty s vysokoškolským prostředím.

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU

Akademický senát FF OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím řádem AS FF OU vyhlašuje dne 7. prosince 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU.

Zemřel prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.

Ostravské hispanisty zasáhla velmi smutná zpráva. Dne 27. listopadu 2017 zemřel v úctyhodném věku 85 let náš milý kolega prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc..

Chybí nám sociologie průmyslu

Rozhovor s prof. PhDr. Dušanem Lužným, Dr.

12. - 13. ledna otevíráme dveře středoškolákům

Jednotlivé katedry připravují akce pro maturanty.

Týden otevřených dveří na ostravské španělštině

V týdnu od 11. do 15. prosince pořádá oddělení španělštiny katedry romanistiky FF OU Týden otevřených dveří.

XIII. ročník překladatelské soutěže Filozofické fakulty OU

Komu je soutěž určena? Studentům bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ školy a studijní obor.

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě OU

Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění.

Trička a tašky FF OU

Absolventi, pořiďte si památku na svou fakultu

Nový encyklopedický slovník češtiny online

Vydala Masarykova univerzita ve spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity

Univerzitní knihkupectví

Už se vám stalo, že jste marně sháněli nějakou knížku? A zkoušeli jste navštívit Univerzitní knihkupectví? Nedílnou součástí Ostravské univerzity je knihkupectví, kde lze zakoupit knižní produkci univerzity, ale i knihy jiných nakladatelů.

Učte se rusky

Filozofická fakulta Ostravské univerzity se zapojila do ambiciózního projektu, který si klade za cíl podpořit a popularizovat ruštinu. Za podpory Evropské komise vzniká projekt russky.info, což je internetový portál zaměřený pouze na výuku ruštiny online. Stránky russky.info budou přístupné veřejnosti od června 2017.
facebook
rss
social hub