Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Od 17. listopadu k problémům Běloruska: studenti a zaměstnanci univerzity společně oslavili Den boje za svobodu a demokracii

Ve středu 17. listopadu proběhl happening k výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Na akci promluvil rektor Jan Lata i studenti, včetně jednoho z běloruských studentů, kteří teď na Ostravské univerzitě studují. Ulicí zněla česká hymna, potlesk i cinkot skleniček.

Zemřel Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

V sobotu 30. října zemřel po těžké nemoci ve věku 43 let Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Zprávy z královského paláce

Jeho Veličenstvo španělský král Filip VI. udělil řád Isabely Katolické polskému hispanistovi Piotru Sawickému, jehož činnost je dlouhodobě svázána s katedrou romanistiky FF OU.

Prostory Filozofické fakulty se pomalu, ale jistě modernizují

Kromě nově zřízené funkce studentského ombudsmana to je například také pokračování stavebních prací v budově E. Děkan Filozofické fakulty doc. Robert Antonín vysvětluje, proč rekonstrukce budov nepostupuje tak rychle, jak bychom si všichni přáli.

Ostravská univerzita je na 2. místě mezi mladými českými univerzitami

Žebříček THE Young University Rankings 2021 srovnává mladé světové univerzity do 50 let. Ostravská univerzita (OU) se v tomto prestižním srovnání mezi mladými českými univerzitami umístila na 2. místě. Do žebříčku se jich z Česka dostalo šest. Při klasifikaci škol se brala v úvahu kvalita vyučování i výzkumu, publikace, zahraniční spolupráce a také úspěšnost přenosu výzkumu do praxe. Ostravská univerzita se na všechny tyto oblasti v posledních letech intenzivně soustředí.

Praxe není brigáda. Inspirujte se zážitky studentů

V rámci praxí chceme výzkum designovat na konkrétní instituci

Zůstaňte s univerzitou v kontaktu i po státnicích!

Mnozí z vás touto dobou končí studium a my vám držíme palce, aby šlo vše podle vašich plánů. Zůstaňte s Ostravskou v kontaktu i po absolvování a využijte výhody, které univerzita nabízí. Přihlaste se do Portálu absolventů OU.

Vidina toho, že vytvoříme slovník québecismů, byla motivující

Čerstvé absolventky katedry romanistiky FF OU Anežka Rajnerová a Kristýna Hlavicová sdílí své zážitky z vědeckého výzkumu Studentské grantové soutěže, díky kterému strávily několik dní v kanadském Québecu. „Věděla jsem, že na ty zážitky budu vzpomínat celý život“, přiznává Kristýna.

Přestaňme se bát vlastního stínu a vstupme názorově do veřejného prostoru

V době, kdy zprávy o covidu přehlušují všechno ostatní, jsme se děkana Filozofické fakulty doc. Roberta Antonína zeptali, kde začíná a končí občanská odpovědnost univerzit a v jakých okamžicích a proč intelektuální elity stále přešlapují na místě.

Podcasty FForum: Na co jsme zapomněli? O aktuálních problémech očima studentů

Filozofická fakulta OU přichází s novým seriálem podcastů Na co jsme zapomněli, kde o nejaktuálnějších problémech dneška nehovoří uznávaní vědci ani politici, ale studenti. Nastupující generace, které se současné problémy mohou v budoucnu dotknout nejvíce a kteří je budou muset řešit…

Časopis Studia Germanistica v databázi Scopus!

Redakce časopisu „Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica" sděluje radostnou novinu, že náš časopis byl zařazen do databáze Scopus, a to od čísla 26.

Investice do edukace o technických památkách se vrátí v podobě posunu hodnot a postojů

Květu Jordánovou bychom mohli směle označit za „Wonder Woman“ Filozofické fakulty. Souběžně studovala dva různé obory, zároveň pracovala a podílela se na výzkumu při Národním památkovém ústavu, po ukončení studia pracovala na dvou pozicích, porodila dvě děti a dokončila doktorát na ČVUT.

Informace o studiu na Filozofické fakultě OU během nouzového stavu, možnosti zapojení se do dobrovolnických aktivit a aktuální informace o nařízeních vlády a kraje v souvislosti s platnými opatřeními proti COVID-19

Režim a výuka na FF se řídí aktuálními usneseními vlády ČR a COVID 19 univerzitním semaforem pro řízení provozu OU.

Věda studenty baví a zvyšuje jejich sebevědomí

Studentům se nabízí hned několik možností, jak se mohou už během studia zapojit do mezinárodních vědeckých týmů. Právě zkušenosti ze zahraničí mohou být vstupní branou k další, nejen akademické kariéře.

Publikací Rakouské Slezsko v procesu modernizace završuje katedra historie 60 let své badatelské činnosti

Obsahově hutná dvoudílná monografie Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914 uzavírá jednu důležitou kapitolu katedry historie a Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Odborné i laické veřejnosti se do rukou dostává zásadní historický přehled mapující nejvýznamnější období našeho regionu v širším kontextu evropských dějin.

Konference o výuce soudobých dějin

Ministr školství pan Mgr. Josef Dobeš převzal záštitu nad III. ročníkem mezinárodní konference o výuce soudobých dějin, kterou pořádá Občanské sdružení PANT ve spolupráci s městem Ostravou, Ministerstvem školství, Ostravskou univerzitou a Gymnáziem Olgy Havlové

Konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.

Konference si klade za cíl bilancovat dosavadní bádání v oblasti výzkumu dějin dělnictva a nastínit jeho výhledy do budoucna.

Studentská vědecká konference katedry germanistiky

Koncem listopadu se tradičně hlásí o slovo Studentská vědecká konference katedry germanistiky. Letošní, již patnáctý, ročník se konal 25.11.2009 v prostorách univerzitní knihovny filozofické fakulty.

FAQ pro uchazeče

Na co se na Filozofické fakultě nejčastěji ptáte...

Představujeme výpravnou publikaci o městu Olomouci

Meditace o krajině, městě a umění je nová monografie prof. Pavla Zatloukala, která je detailním příběhem umění a architektury jednoho města v dobách předválečných, válečných i v době komunismu a normalizace. Je překrásnou poctou Olomouci, z níž prof. Zatloukal pochází. Jako rodák se jí nemohl lépe odvděčit.

1234

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub