Euroasijské akademické fórum (EAAF)

Euroasijské akademické fórum je výsledkem několikaleté spolupráce mezi Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a univerzitami ze zemí východoevropského a asijského regionu. Na základě získaných zkušeností je ambicí FF OU v započaté spolupráci pokračovat a podpořit ji dalšími aktivitami pod hlavičkou EAAF, která nabídne zázemí a podporu všem zaangažovaným subjektům. Filozofická fakulta Ostravské univerzity staví na bohaté zkušenosti s jinými projekty zaměřenými na přeshraniční spolupráci zajišťující vzájemnou výměnu v oblasti studijních mobilit, pracovních studentských mobilit, učitelských výjezdů, výukových metod atd. Díky řadě projektů má fakulta bohatou zkušenost se zahraničními programy, konkrétně programy Comenius, Erasmus a Grundtvig, které v rámci FF OU úspěšně probíhají už řadu let. V rámci těchto programů došlo k akademické výměně stovek studentů do téměř všech zemí Evropské unie. Právě dlouholetá znalost mechanismů studijních pobytů zaručuje profesionální a kvalitní meziuniverzitní spolupráci i s dalšími zeměmi. Více informací o EAAF.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2022