Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura Velké Británie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry: září/říjen 2024 – květen/červen 2025, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za kurz se platí při podání přihlášky.
Min. počet studujících: 70
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní v úterý, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně E303.
Garantující odborná katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu Dějiny a kultura Velké Británie je seznámit frekventanty s klíčovými momenty historie Spojeného království od původního osídlení až po současnost a jejich dopadem na společnost, kulturu a literaturu. Pozornost bude věnována také marginalizovaným skupinám obyvatelstva a bývalým britským koloniím.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna (od 9:00 hod.) do 30. června 2024 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Bc. Petra Valošková
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf 0,07 MB