Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kurz pro zájemce o studium psychologie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:uchazeči o studium psychologie
Doba trvání / hodinová dotace:30 hodin
Cena:2.900,- Kč za kurz
Forma:prezenční
Organizace studia:pátky od 13.00 do 18.00 hod.
Minimální počet účastníků kurzu: 40.
Garantující odborná katedra:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování.
Výstupní doklad:osvědčení
Přihlášky:do 31. ledna pouze přes e-přihlášku (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.)
Přihlášku netiskněte a neposílejte poštou na fakultu. Přihláška, ke které nebude do data 31. ledna evidována úhrada stanoveného poplatku, nebude platná a zájemce se nebude moci kurzu účastnit.
Kontakt / další informace:Libuše Staníčková
Způsob platby:při podání přihlášky
Vyučující:vyučující z katedry psychologie FF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Biologické souvislosti v psychologii
Pedagogická psychologie
Vývojová psychologie
Psychologie osobnosti
Sociální psychologie
Poradenská psychologie
Dobrodružství psychodiagnostiky
Psychologie změny
Další informace:bližší informace soubor pdf 0,16 MB