Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kurz pro zájemce o studium psychologie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:uchazeči o studium psychologie
Doba trvání / hodinová dotace:30 hodin
Cena:2.900,- Kč za kurz
Forma:prezenční
Organizace studia:pátky od 13.00 do 18.00 hod. ve dnech 11. února, 25. února, 11. března, 25. března a 8. dubna 2021
Minimální počet účastníků kurzu: 30.
Garantující odborná katedra:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
Anotace:Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování.
Výstupní doklad:osvědčení
Přihlášky:do 31. ledna 2022 pouze přes e-přihlášku (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.)
Přihlášku netiskněte a neposílejte poštou na fakultu. Přihláška, ke které nebude do data 31. ledna 2021 evidována úhrada stanoveného poplatku, nebude platná a zájemce se nebude moci kurzu účastnit.
Kontakt / další informace:Libuše Staníčková
Způsob platby:při podání přihlášky
Vyučující:vyučující z katedry psychologie FF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Biologické souvislosti v psychologii
Pedagogická psychologie
Vývojová psychologie
Psychologie osobnosti
Sociální psychologie
Poradenská psychologie
Dobrodružství psychodiagnostiky
Psychologie změny

11. února. 2022
Zahájení (Mgr. Aleš Neusar, Ph.D., vedoucí katedry)
Osobnost člověka a její vývoj pohledem psychologie“ (PhDr. Katarína Millová, Ph.D.)

25. února 2022
Pedagogická psychologie – uplatnění psychologie při učení a vyučování (Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.)

11. března 2022
13:00 – 14:30 Psychologie změny (Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.)
14:45 – 18:00 Člověk v sociálních vztazích a celostní přístup k psychologickému poradenství (PhDr. Ivana Poledňová, CSc.)

25. března 2022
Člověk z perspektivy neurofyziologie a klinické psychologie (Mgr. Marek Malůš, Ph.D.)

8. dubna 2022
Psychodiagnostika - teorie, praxe nebo umění (Mgr. et Mgr. Martina Friedlová)

Všechny bloky se konají v době 13:00 – 18:00. Těšíme se na vás.
Další informace:V případě pandemie koronaviru a nemožnosti uskutečnit kurz kontaktní výukou bude zvážena realizace kurzu on-line.