Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Latina I (on-line)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti.
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr / celkem 30 hodin
Cena:3 000,-Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Forma:distanční
Organizace studia:Výuka bude realizována formou on-line seminářů (2h/týden)
Minimální počet studujících: 10.
Garantující odborná katedra:Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Andrea Krúpová
Pedagogický poradce:Mgr. Andrea Krúpová
Anotace:Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy latinské gramatiky. V prvním kurzu (Latina I) bude pozornost věnována následujícím morfologickým jevům: skloňování 1.-3. deklinace, konjugace, indikativ prézentu, imperfekta, futura aktiva 1.-4. konjugace, akuzativ s infinitivem, participium prézentu aktiva. Výklad gramatiky bude příležitostně doplňován o zajímavosti z antických reálií a o výklad latinských okřídlených rčení.
Způsob ukončení studia:písemný test
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) , kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.
Termín pro podání přihlášky: od 15. dubna do 31. srpna.
Přijímací řízení:bez přijímací zkoušky
Kontakt / další informace:Mgr. Andrea Krúpová
Vyučující:Mgr. Andrea Krúpová
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Latinská abeceda, první deklinace.
 2. Indikativ prézentu aktiva 1.-4. konjugace.
 3. 2. deklinace.
 4. Předložky.
 5. Akuzativ s infinitivem.
 6. Zájmena.
 7. Indikativ imperfekta aktiva.
 8. Indikativ futura aktiva.
 9. Složeniny slovesa esse.
 10. 3. deklinace.
 11. Adjektiva 3. deklinace.
 12. Participium prézentu aktiva.
 13. Opakování.
Další informace:V případě zájmu bude otevřen navazující kurz Latina II.