Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Program je přístupný zájemcům se znalost mi portugalštiny na úrovni A2.
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok (dva semestry).
Cena:6.000,--Kč (pro studenty OU zdarma)
Forma:prezenční
Organizace studia:1krát týdně odpoledne (bude upřesněno) od 14 do 19 hod.
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Anotace:Cílem programu je prohloubení jazykového potenciálu v portugalském jazyce (získání úrovně B1), mimo jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. V předmětu zaměřeném na konverzaci se účastníci rovněž hlouběji seznámí s reáliemi, historií, tradicemi a kulturou Portugalska a dalších portugalsky mluvících zemí. Studenti se budou moci zúčastnit exkurze do Portugalska, která se v případě dostatečného zájmu bude realizovat na jaře.
Způsob ukončení studia:Závěrečná zkouška
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:do 19. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Dagmar Julínková
Vyučující:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.,
portugalský lektor,
externista
Plán studia / rámcový harmonogram:Portugalština, praktický jazyk 3 (A2)
Portugalština, konverzační cvičení 3 (A2)
Portugalština, praktický jazyk 4 (B1)
Portugalština, konverzační cvičení 4 (B1)
Ukončení modulu.