Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I (webinář)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:učitelé německého jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 4 x 2 hod., tedy 8 hodin přímé výuky. Semináře budou realizovány ve dvou termínech (pracovních dnech) vždy s dotací čtyř hodin přímé výuky, a to v odpoledních a večerních hodinách ve čtvrtek.
Cena:1 900,-Kč – úhrada se platí při podání přihlášky
Forma:webinář
Organizace studia:Vzdělávací program bude uskutečňován formou distančního vzdělávání, a to tzv. synchronní formou (ve formě webináře). Webinář bude probíhat na platformě MS Teams. Pro účastníky semináře bude každá výuková jednotka (2 hodiny) přístupná po dobu dalších dvou týdnů, takže jim bude umožněno opětovné zhlédnutí.
Číslo akreditace:MSMT-7447/2021-3-315
Garantující odborná katedra:Katedra germanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Pedagogický poradce:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Anotace:Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na vývojové tendence německého jazyka, nejnovější metody kreativní práce s texty a jejich využití ve výuce němčiny. Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky se specifiky mluveného jazyka a jejich implementace do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž nabídnout posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. nových médií ve výuce NJ.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Předpoklady pro přijetí:Předpokladem je znalost německého jazyka.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) , kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.
Termín pro podání přihlášky: od 1. dubna do 31. srpna.
Kontakt / další informace:Stanislava Majcherová
Vyučující:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.,
PhDr. Irena Šebestová, CSc.,
Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf 0,20 MB