Výsledky voleb Ombudsmana pro studenty FF OU

Volební komise AS FF OU projednala výsledky volby Ombudsmana pro studenty FF OU. Konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS FF OU byly dodrženy, a proto sestavila listinu s výsledky volby. V elektronických volbách (MS Forms) bylo odevzdáno celkem 50 hlasů. Všechny odevzdané hlasy byly shledány jako platné. Hlasování se zúčastnilo celkem 50 osob (tj. 2,9 %) z celkového počtu 1 730 oprávněných voličů z řad studentů FF OU.

Výsledky hlasování
PořadíKandidátPočet získaných hlasů% z celkových hlasů (zaokr.)Výsledek
1.Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.50100 %zvolena

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 11. 2021