Výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty na období 2021-2024

Volební komise AS FF OU projednala výsledky řádných voleb do Komory akademických pracovníků a Komory studentů AS FF OU. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS FF OU byly dodrženy, a proto sestavila listinu s výsledky voleb. V elektronických volbách (e-Volby) bylo odevzdáno celkem 596 hlasů, z nichž bylo v rámci Komory akademiků odevzdáno 418 hlasů a v rámci Komory studentů 178 hlasů. Všechny odevzdané hlasy byly shledány jako platné. Hlasování se zúčastnilo celkem 156 osob (tj. 8,4 %) z celkového počtu 1 867 oprávněných voličů z řad akademiků i studentů.

Výsledky hlasování do Komory akademických pracovníků
PořadíKandidát – Komora akademických pracovníkůPočet získaných hlasů% z celkových hlasů (zaokr.)Výsledek
1.Jan Beneš, Mgr. et Mgr., Ph.D. 37 9 % zvolen
2.David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D. 36 9 % zvolen
3. Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D. 34 8 % zvolena
4. Jung Jiří, PhDr., Ph.D. 32 8 % zvolen
5. Mlčoch Jan, dr 31 7 % zvolen
6. * Šebestová Irena, PhDr., CSc. 30 7 % zvolen
7. * Jelínek Igor, Mgr., Ph.D. 30 7 % zvolena
8. Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. 25 6 % zvolena
9. * Střelec Karel, Mgr., Ph.D. 24 6 % zvolen
10. * Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D. 24 6 % náhradník
11. * Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D. 24 6 % náhradník
12. Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A. 23 6 % náhradnice
13. Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D. 20 5 % náhradník
14. Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA 18 4 % náhradnice
15.Naldoniová Lenka, Dr. Phil 16 4 % náhradnice
16. Herůfek Jan, Mgr., Ph.D. 14 2 % náhradník
 Celkem 418 100 % 
* pořadí určeno losováním (v souladu s Volebním řádem AS FF OU, čl. 11, bod č. 1)

Výsledky hlasování do Komory studentů
PořadíKandidát – Komora studentůPočet získaných hlasů% z celkových hlasů (zaokr.)Výsledek
1. Kocourek Tomáš, Mgr. 46 26 % zvolen
2. Cieslarová Jana 33 19 % zvolena
3. Knopová Kateřina, Mgr. 29 16 % zvolena
4. Hájková Jana, Bc. 24 13 % zvolena
5. * Skramuská Eliška 18 10 % zvolena
6. * Pavelková Veronika, Bc. 18 10 % zvolena
7. Stenchláková Monika, Bc. 10 6 % náhradnice
Celkem 178 100 % 
* pořadí určeno losováním (v souladu s Volebním řádem AS FF OU, čl. 11 bod č. 1)Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2021