Výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na období 2015-2018

Volební komise jmenovaná děkanem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve složení:

Předsedkyně:

Členové:

 • dr hab. Jan Kajfosz
  katedra sociologie FF OU
 • PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
  katedra slavistiky FF OU
 • Bc. František Georgiadis
  student 1. ročníku magisterských studijních oborů Učitelství francouzského jazyka a literatury - Základy společenských věd pro SŠ
 • Monika Smržová
  studentka 2. ročníku bakalářského studijního oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky
 • Jitka Šupíková
  studentka 2. ročníku bakalářských studijních oborů Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a kultura,

předkládá Akademické obci Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na období 2015-2018.

Voleb do AS FF OU se zúčastnilo 77 akademických pracovníků z celkového počtu 130 oprávněných voličů, tj. 59.23%233 studentů z celkového počtu 2170 oprávněných voličů, tj. 10.74%. Celkem bylo odevzdáno 77 hlasovacích lístků do Komory akademických pracovníků, z toho 0 neplatných, a 233 volebních lístků do Studentské komory, z toho byl 1 neplatný volební lístek.

Do Komory akademických pracovníků AS FF OU byli zvoleni:

 JménoKatedraPočet
1.Mgr. Renáta Tomášková, Dr.katedra anglistiky a amerikanistiky30 hlasů
2.prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy29 hlasů
3.PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.katedra slavistiky28 hlasů
4.Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky27 hlasů
5.doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.katedra českého jazyka25 hlasů
6.doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.katedra historie24 hlasů
7.doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.katedra historie23 hlasů
8.doc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.katedra germanistiky22 hlasů
9.Mgr. Irena Fialová, Ph.D.katedra romanistiky21 hlasů

Do Studentské komory AS FF OU byli zvoleni:

 JménoOs. č.OborPočet
1.David MiffekF13457obor Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura 83 hlasů
2.Mgr. Tereza ČapandováA14634obor Kulturní dějiny 76 hlasů
3.Bc. Filip PlachýA15089obor Historie a ochrana průmyslového dědictví74 hlasů
4.Mgr. Kristýna BílkováA14618obor Český jazyk56 hlasů
5.Marek Kříž15788obor Psychologie46 hlasů
6.Bc. Veronika KrabicováA15027obor Němčina pro překladatelskou praxi44 hlasů

Z důvodu rovnosti hlasů mezi PhDr. Irenou Šebestovou, CSc., a Mgr. Irenou Fialovou, Ph.D., proběhlo za přítomnosti všech členů volební komise dle článku 2 odstavce 6 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 11. 11. 2015 losování. Losem byla vybrána za členku Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na období 2015-2018 Mgr. Irena Fialová, Ph.D.

Náhradníky do Komory akademických pracovníků AS FF OU se stávají:

 JménoKatedraPočet
1.PhDr. Irena Šebestová, CSc.katedra germanistiky21 hlasů
2.Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.katedra sociologie20 hlasů
3.dr Jan Mlčochkatedra romanistiky19 hlasů
4.doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.katedra slavistiky19 hlasů
5.Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky19 hlasů
6.doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.katedra latinského jazyka a kultury18 hlasů
7.prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.katedra českého jazyka18 hlasů
8.PhDr. Jiří Jung, Ph.D.katedra dějin umění a kulturního dědictví16 hlasů
9.doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.katedra psychologie16 hlasů
10.PhDr. Radek Lipovski, Ph.D.katedra historie13 hlasů
11.doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy11 hlasů
12.PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.katedra filozofie7 hlasů

Náhradníky do Studentské komory AS FF OU se stávájí:

 JménoOs. č.OborPočet
1.Mgr. Matěj AntošA14611obor Literární věda - teorie a dějiny národních literatur37 hlasů
2.Michal HoferikF13340obor Sociologie 36 hlasů
3.Bc. Jana VostalováF15801obor Psychologie35 hlasů
4.Bc. Stanislav DrastíkA15133obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství historie pro SŠ 32 hlasů
5.Bc. Tereza WachtarczykováA15154obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠ32 hlasů
6.Bc. Lucie NovákováA15139obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ26 hlasů
7.Bc. Martin LokajA14075obor Historie19 hlasů
8.Mgr. Denisa TkačíkováA14615obor Teorie a dějiny české literatury10 hlasů

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022