Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (FF/2008)

Bakalářské studijní programy

Jednooborová studia – prezenční forma studia
Historie Historické vědy
České a československé dějiny Historické vědy
Filozofie Filozofie
Management v neziskovém sektoru Humanitní studia
Poradenství v sociální práci Sociální politika a sociálnípráce
Anglický jazyk a literatura Filologie
Český jazyk a literatura Filologie
Angličtina ve sféře podnikání Filologie
Francouzština ve sféře podnikání Filologie
Němčina ve sféře podnikání Filologie
Ruština ve sféře podnikání Filologie
Španělština ve sféře podnikání Filologie
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Polský jazyk a literatura Filologie
Jednooborová studia – kombinovaná forma studia
Filozofie Filozofie
Poradenství v sociální práci Sociální politika a sociálnípráce
Angličtina ve sféře podnikání Filologie
Francouzština ve sféře podnikání Filologie
Němčina ve sféře podnikání Filologie
Ruština ve sféře podnikání Filologie
Španělština ve sféře podnikání Filologie
Polština ve sféře podnikání Filologie
Dvouoborová studia
Anglický jazyk a literatura Filologie
Český jazyk a literatura Filologie
Francouzský jazyk a literatura Filologie
Německý jazyk a literatura Filologie
Polský jazyk a literatura Filologie
Ruský jazyk a literatura Filologie
Španělský jazyk a literatura Filologie
Historie Humanitní studia
Latinský jazyk a kultura Humanitní studia
Základy společenských věd Humanitní studia
Psychologie Psychologie

Navazující magisterské studijní programy

Jednooborová studia – prezenční forma studia
Filozofie Filozofie
Anglický jazyk a literatura Filologie
Český jazyk a literatura Filologie
Německý jazyk a literatura Filologie
Francouzský jazyk a literatura Filologie
Španělský jazyk a literatura Filologie
Sociální práce s poradenským zaměřením Sociální politika a sociální práce
Hospodářské a sociální dějiny novověku Historické vědy
Kulturní dějiny Historické vědy
Historie Historické vědy
Historie a ochrana průmyslového dědictví Historické vědy
Jednooborová studia – kombinovaná forma studia
Sociální práce s poradenským zaměřením Sociální politika a sociální práce

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017