Odkazy, tipy a rady pro uchazeče

Jaké ideální vlastnosti a dovednosti by měl mít uchazeč o studium na vysoké škole? Nepropadejte zoufalství, pokud níže uvedený výčet není vaší silnou stránkou. Prvním krokem k úspěchu je vědět, na co se zaměřit při svém osobnostním růstu. A nebojte, můžeme čtenáře ujistit, že mnozí studující po dramatických začátcích nakonec dorazili úspěšně do cíle, mnohdy s červeným diplomem v ruce.

Silná motivace

Je důležité vědět, že obor, který jste si vybrali, opravdu chcete studovat, že vás zajímá a je tedy pravděpodobné, že vás bude bavit i jeho studium. Motivace ke studiu je totiž polovina úspěchu. Do prvního ročníku je proto dobré vstoupit s tím, že víte, co od vybraného studijního programu můžete očekávat a máte alespoň základní představu o tom, co se v rámci něj vyučuje a jaké znalosti si budete muset osvojit.

Schopnost získat si dostatek informací

Je důležité zjistit si už na střední škole o studiu preferovaných oborů co nejvíce informací, zajímat se o to, jak studium vybraného oboru na vysoké škole probíhá, jaké jsou povinné předměty a co je jejich obsahem a jaké se nabízejí perspektivy po ukončení studia. To vše je možné najít na webových stránkách každého studijního programu nebo zjistit přímo na příslušné katedře například během Dne otevřených dveří.

Vytrvalost a schopnost překonávat překážky

Překážky mohou souviset se závaznými termíny, zkouškami, složitými informačními systémy, nejrůznějšími obtížnými úkoly v rámci projektů a vyžadovanými v šibeničních termínech a podobně. Dřív nebo později každý student narazí na tu svou pomyslnou překážku, bez ohledu na studovaný obor, a to většinou v souvislosti s nějakým předmětem, který vyžaduje větší přípravu a více času či porozumění než ostatní. Vždy se se svými studijními obtížemi můžete obrátit na vyučujícího konkrétního předmětu, studijní oddělení , tutora katedry, vedoucího katedry, ombudsmana, poradenské centrum a podobně. Univerzita má mnoho nástrojů, jak předcházet nejrůznějším obtížím spojeným se studiem nebo nepříznivým rodinným zázemím. Studující v tíživé sociální situaci si mohou zažádat například o finanční podporu v podobě stipendia.

Samostatnost

Podoba studia do jisté míry závisí na studujícím, jakým způsobem si zorganizuje rozvrh, jak si rozloží povinné a nepovinné předměty a kolik jich v daném ročníku je schopen zvládnout. Vysokoškolské studium je proto i o jistých organizačních schopnostech a samostatném plánování, s nímž se musí vypořádat každý sám podle svých možností a schopností.

Schopnost řídit si vlastní čas

Někteří studující podceňují míru časové náročnosti, kterou studiu musí věnovat (zvláště, pokud chcete studovat sdružené studium – tedy dva obory). Nejen samotná příprava na zkoušky, ale i vypracování nejrůznějších seminárních prací zabírá množství času. Před začátkem studia byste proto měli důkladně zvážit následující faktory: čas dojíždění do školy, zda vedle studia pracujete, zda se mimoškolně angažujete či máte nějaké náročné koníčky nebo zájmy a zda jste ochotni věnovat studiu několik následujících let.

Odolnost vůči stresu

Stres je nedílnou součástí studia a zpravidla je spojen se zkouškovým obdobím. Každý student by měl mít na paměti, že na zkoušky má více pokusů, kdo absolvoval maturitní zkoušku, má alespoň základní představu o tom, jak asi probíhají zkoušky na vysoké škole. Každý vyučující má zájem na tom, aby student zkoušku zvládl, nicméně podceňovat zkoušku se nevyplácí a vždy je dobré se na ni připravit ovšem s vědomím, že za dveřmi zkouškové místnosti nečeká mučírna ani smrt. Když vyučující zjistí, že máte zájem a alespoň část požadovaných znalostí, ze zkoušky se mnohdy stává příjemné povídání nad tématem, kdy vyučující přimhouří oko při nějakém tom malém vědomostním zaškobrtnutí. Nikdy nechoďte na ústní zkoušku nepřipraveni s tím, že to prostě „risknete“ a nějak to dopadne.

Odpovědnost, nestrkat hlavu do písku před problémy

Je třeba mít na paměti, že studium podléhá určitým pravidlům, jež je nezbytné dodržovat, aby celý vysokoškolský organismus dobře fungoval. Dlouhodobým ignorováním termínů, zápisů, úkolů atd. vznikají problémy, které se mohou nejen kupit, ale i prohlubovat a dojít až do neřešitelné situace a k následnému (mnohdy zbytečnému) ukončení studia. Je tedy na osobní odpovědnosti každého jedince umět včas problém identifikovat, vyhodnotit a začít řešit. Fakulta má zájem na tom, aby každý studující došel až do úspěšného konce, snaží se proto studujícím maximálně vyjít vstříc v jeho individuálních potřebách, očekává se však, že studující svou situaci řeší a přistupuje k ní odpovědně, to znamená, že respektuje vzájemné dohody či navrhovaný postup nápravy a řešení vzniklého problému.

Zachovat si pozitivní mysl, aneb nepropadat panice a defetismu

Každý se někdy může dostat do situace, kdy se mu opakovaně nedaří zvládnout nějaký úkol či zkouška. Nemístné poraženectví, katastrofické scénáře a myšlenky na neúspěch jen ubírají na sebejistotě a času, který můžete věnovat přípravě. Někdy to chce opravdu hodně zatnout zuby, zaměřit se na svůj cíl, požádat třeba o pomoc přátelé, spolužáky, rodinu, aby vás podpořili. Studium někdy bývá opravdu náročné.

Vůle a píle

Jsou studující, kteří se z nenápadných průměrných posluchačů v prvním ročníku díky své vůli a píli postupně vypracovali v opravdové odborníky ve svém oboru a s uplatněním neměli nejmenší problém právě proto, že byli ochotni na sobě pracovat, využít všech studijních možností, které vysoká škola nabízí – od zahraničních pobytů přes nejrůznější doplňkové studijní moduly až po dobrovolnické aktivity v rámci studentských spolků.

Být komunikativní, vytvořit si přátelé

Pro mnoho lidí (včetně introvertů) je vysoká škola místem, kde si najdou přátelé na celý život, nezřídka i svého životního partnera. Vytvořit si hned na začátku studia přátelské vazby je velmi důležité. Zapojte se proto po zápisu na vysokou školu do adaptačního týdne, který pomůže překonat prvotní nesmělost a usnadní vstup do nového kolektivu. Přátelé a spolužáci dokáží mnohdy podpořit během studia víc než cokoli jiného, navíc ve fungujícím přátelském kolektivu můžete rozvíjet i své mimoškolní aktivity a nápady, aby každý na to své studium vzpomínal jako na skvělé roky svého života.

Pokud se budete držet těchto několika málo rad, pak nejenže studium určitě zvládnete, ale ani v budoucím zaměstnání či v životě vás nic nevykolejí, a o to přece jde především.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 12. 2023