Studenti si mohou rozšířit studium o žurnalistiku nebo oblast lidských zdrojů

Nyní se mohou hlásit do rozšiřujících studijních modulů

Studenti Ostravské univerzity získávají nejen hluboké oborové znalosti, ale univerzita jim nabízí také další doprovodné studijních moduly, které jejich znalosti dále rozšiřují o další dovednosti a kompetence. Jejich možnosti na trhu práce jsou díky tomu výrazně širší a svou budoucí profesi si mohou vybírat podle toho, co je opravdu baví.

Už několik let nabízí Filozofická fakulta studentům Ostravské univerzity studijní modul HR – personální konzultant, který je výrazně zaměřený na praxi a v němž si studující osvojují základy práce s lidskými zdroji, vyzkouší si založit fiktivní komerční projekt, seznámí se se všemi procesy při výběru nových zaměstnanců, zaměří se na sebeprezentaci a podobně. Modul běží pátým rokem a mezi studenty je o něj stabilní zájem. Mnoho studentů už během studia dostává nabídky na juniorské pozice díky kontaktům získaným během absolvování modulu. Svou budoucí profesi si také vybírají s větší sebedůvěrou, protože si z modulu odnášejí reálné zkušenosti obohacené o rady a zpětnou vazbu manažerů z praxe. Rovněž zapojené firmy si spolupráci s univerzitou v rámci modulu pochvalují, neboť se jim z řad studentů daří získávat schopné, kompetenčně dobře vybavené, komunikativní a perspektivní zaměstnance.

HR modul představuje řadu příležitostí. Příležitost poznat sám sebe skrz účast v modelovém assessment centru, příležitost navázat cenné kontakty prostřednictvím praxe i příležitost nahlédnout na problematiku HR z perspektivy zaměstnanců, a to v rámci četných exkurzí do firem různého zaměření. Lidé z praxe zde studentům předávají své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, učí je umění prodat sám sebe, využít svůj potenciál a umět ho najít a správně využít také u ostatních,“ vypočítává výhody modulu studentka Markéta Storková.

Základy žurnalistiky

Nyní se studentům Ostravské univerzity nabízí také studium modulu Základy žurnalistiky. Katedra sociologie ve spolupráci s ostravských studiem České televize a Deníkem N otevírá další studijní modul, v němž se studující seznámí se základy žurnalistické práce, a to jak s psanou, tak televizní žurnalistikou, seznámí se s prací dramaturga i s nástroji pro audiovizuální tvorbu. Modul je rovněž výrazně zaměřený na praxi a má sloužit jako rozšíření stávajícího studia. „Možná je někdy lepší vystudovat třeba zemědělku a mít zájem o práci v médiích, protože jedině tak redaktor přináší další přidanou hodnotu v tom, že má dobré vědomosti i z jiného oboru a může se pak zaměřit na nějakou konkrétní oblast a zprávy budou podložené jakousi hlubší znalostí,“ uvedla v rozhovoru absolventka Filozofické fakulty OU a redaktorka České televize Markéta Radová.

V tomto duchu je modul koncipován. Studenti Ostravské univerzity mají možnost ke svému studovanému oboru získat praktické znalosti, které jim rozšiřují další možnosti uplatnění. Filozofická fakulta se snaží touto cestou pomáhat studentům objevovat osobnostní předpoklady a umožnit jim vyzkoušet si, kudy by se v budoucnu mohla ubírat jejich profesní kariéra, aby byli v životě spokojení. Provázaností se zaměstnavateli Moravskoslezského kraje fakulta napomáhá k rozvoji a k udržení lidského potenciálu v regionu.

Během ledna se studenti Ostravské univerzity mohou zapisovat do těchto modulů a své standardní studium rozvinout o další znalosti.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2023