Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy

Asociace děkanů filozofických fakult dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť. Průměrná hrubá mzda odborného asistenta s vědeckou hodností na filozofických fakultách činí v současné době 33 500 Kč, což je přibližně o 14 000 Kč méně, než v tuto chvíli dostávají v průměru učitelé na nižších stupních vzdělávání. Přitom jsou to i filozofické fakulty, které zajišťují jejich přípravu na budoucí povolání.

Situace je natolik kritická, že ohrožuje existenci mnoha oborů, a to zejména jazykových, psychologie nebo archeologie a dalších. Zájem o studium na filozofických fakultách přitom neklesá, počty uchazečů jsou stabilní, ubývají však vysokoškolští vyučující. „Na filozofických fakultách dochází ke krizovému stavu, mnozí kolegové zejména z filologických kateder odcházejí do regionálního školství, neboť platové podmínky jsou zde lepší než na filozofických fakultách. S ministerstvem školství intenzivně jednáme od jara tohoto roku, ale dosud nedošlo k žádnému posunu a současná situace se s inflací a vyššími energiemi výrazně zhoršuje. Mnozí akademičtí pracovníci nejsou schopni zajistit své životní náklady,“ uvedl děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity a předseda Asociace děkanů FF doc. Robert Antonín na společném jednání Asociace děkanů filozofických fakult, které se konalo 24. a 25. listopadu v Ostravě.

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 22. června tohoto roku vystoupilo s peticí na podporu humanitních a sociálně-vědních oborů, v níž požaduje navýšení financí pro filozofické fakulty, které se mnohdy ocitají na hranici personálního zajištění výuky i výstupů vědy a výzkumu. „Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách. Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálně-vědních pracovištích,“ uvádí autoři petice hned v úvodu. Asociace děkanů filozofických fakult se na svém posledním zasedání připojila k této výzvě a dohodla se na jednotném postupu při jednání s MŠMT a Českou konferencí rektorů. Požadují systémové změny v pravidlech přidělování finančních prostředků, které jsou již zcela nevyhovující. „Na základě předchozích jednání a příslibů chceme docílit toho, aby ministerstvo přiznalo obdobnou finanční podporu směřovanou do mezd akademických pracovníků, jako již několik let s ohledem na rostoucí platy v regionálním školství dostávají pedagogické fakulty. Situace je již značně krizová, v tuto chvíli hrozí zánik některých kateder, přestože je o studium stále zájem. Rozdělování příspěvku uvnitř univerzit závislé na zastaralých koeficientech ekonomické náročnosti neodráží aktuální situaci a zejména skutečnost, že v rámci tohoto příspěvku 90% běžných nákladů tvoří mzdy,“ vysvětluje dosavadní předsedkyně Asociace děkanů filozofických fakult a děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem prof. Michaela Hrubá.

Asociace děkanů filozofických fakult na závěr svého usnesení zdůrazňuje, že filozofické fakulty hrají zásadní roli v naplňování poslání vysokých škol, které je dané zákonem o vysokých školách. Jde především o aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění a při utváření občanské společnosti. Tyto zásadní úkoly dané vysokým školám jsou dlouhodobě marginalizovány, a to i v současné době, kdy je společnost vystavena dopadům celosvětové pandemie a válečného běsnění na Ukrajině, které mohou v konečném důsledku zásadně podlomit principy fungování demokratické společnosti.


Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy
Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2022