Výsledky doplňujících voleb za kurii studentů do Akademického senátu Ostravské univerzity za Filozofickou fakultu konaných ve dnech 24. října 2022 až 31. listopadu 2022

Volby proběhly elektronickou formou (eVolby, portal.osu.cz/as).

Výsledky doplňujících voleb do studentské komory AS OU

Celkově bylo platných 254 hlasů

Komora studentů
Jana Cieslarová
Kandidátka obdržela 75 hlasů
F19295, 3.ročník bc. oboru Psychologie
Anežka Morysová
Kandidátka obdržela 121 hlasů
F20184, 3.ročník bc. oboru Anglická Filologie
Vít Moyzes
Kandidát obdržel 51 hlasů
F21210, 2.ročník bc. oboru Psychologie
Jan Smisitel
Kandidát obdržel 7 hlasů
F22171, 1.ročník bc. oboru Dějiny umění

Do studentské komory AS OU je zvolena:

Komora studentů
Anežka Morysová

Náhradníci do kurie studentů AS OU ZA FF:

Jana Cieslarová, Vít Moyzes (v tomto uvedeném pořadí).

Výsledky doplňujících voleb do SK AS OU zpracovala volební komise AS OU na svém zasedání dne 1. listopadu 2022 ve složení: Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. (předsedkyně volební komise), doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., Mgr. Lukáš Slovák, Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., MgA. Václav Rodek, ArtD..


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2022