2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v souladu s čl. 7 odst. 1 Podmínek pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023 vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 2022/2023 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů.

Zájemci o studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity se mohou hlásit ke studiu od 1. července do 14. srpna 2022 formou e-přihlášky, v nabídce je stále široká škála studijních programů a jejich kombinací ve všech stupních studia: Filozofie, Základy společenských věd, Historie, Český jazyk a literatura, Čeština pro cizince, Polská filologie, Latinský jazyka a kultura, Francouzská filologie, Španělská filologie, Ruská filologie, Dějiny umění, Německá filologie, Filozofická studia, Středoevropská studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny, Latinský jazyka a kultura středověku.

Základní pravidla pro 2. kolo:

  • způsob podávání přihlášek: elektronicky na adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska;
  • lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 14. srpna 2022;
  • lhůta pro nahrání materiálů do aplikace e-přihlášky (bc. Filozofie – vysvědčení; bc. Čeština pro cizince – strukturovaný životopis v českém jazyce; NMgr. Čeština pro cizince – strukturovaný životopis v českém jazyce a motivační dopis v českém jazyce): do 14. srpna 2022;
  • poplatek za podání přihlášky je 600,- Kč, splatnost do 14. srpna 2022;
  • přijímací zkoušky se budou konat ve čtvrtek 25. srpna 2022 a v pátek 26. srpna 2022;
  • konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky, nejpozději 22. srpna 2022. Upozorňujeme, že pozvánky k přijímací zkoušce nebudou zasílány!
  • náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci 2. kola nebude realizován;
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky;
  • uchazeč, který bude mít u výsledků uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií maturitního vysvědčení (bc.) nebo s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu (NMgr.) a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to ve čtvrtek 8. září 2022; konkrétní čas a místo bude zveřejněn v aplikaci e-přihlášky. Upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!

Další pravidla pro přijetí jsou stejná (kromě zde uvedených) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023.

Případné dotazy ke druhému kolu přijímacího řízení můžete zasílat na adresu:


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 07. 2022