Důchodová reforma či ekonomika zdravého stárnutí

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ostravská univerzita hostí 50. ročník konference České demografické společnosti

Akademická obec seznámí široké publikum s výsledky výzkumu týkajících se aktuálních demografických témat – důchodové reformy, reprodukčního stárnutí, ekonomiky zdravého stárnutí, aktuálního demografického výzkumu. Na konferenci, která se bude konat 15. – 17. září v aule Ostravské univerzity, jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti.

V jednotlivých příspěvcích se vědečtí pracovníci zaměří například na téma nemoci COVID19 v demografii; jaký dopad měl lockdown na české domácnosti, rozvodovost, úmrtnost apod. Odborníci seznámí posluchače s nejrůznějšími vlivy a dopady na reprodukční stárnutí v České republice (např. vliv asistované reprodukce na věk matek, věk matky a zdraví novorozenců ad.) V další sekci se odborníci věnují různým aspektům (ekonomickým, zdravotním) ovlivňujícím zdravé stárnutí populace. Konference si klade za cíl představit širokou škálu témat i aktuální trendy, jež mají dopad na demografii a její výzkum v ČR i v zahraničí.

Důchodová reforma z pohledu vědy

Zajímavou částí konference bude dozajista téma důchodové reformy, na kterou se v panelové diskuzi zaměří přední čeští odborníci. Mezi panelisty budou Martin Potůček z Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd; předseda Odborné komise pro důchodovou reformu 2014–2017, dále Vladimír Bezděk ze společnosti AVANT investiční společnost, a.s.; předseda dvou komisí pro důchodovou reformu 2004–2006 a 2010 a Tomáš Kučera z Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty; vedoucí Pracovního týmu 2. odborné komise pro důchodovou reformu 2014–2017. Téma důchodové reformy zahajuje celou třídenní konferenci.


Aula Ostravské univerzity, Českobratrská ul. 16, Ostrava
Středa 15. září – pátek 17. září od 12:45 hodin.

Celý program konference
Anotace jednotlivých příspěvků
Webové stránky konference


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 09. 2021