2. kolo přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Filozofická fakulta Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 2021/2022 u vybraných bakalářskýchnavazujících magisterských studijních programů.

Základní pravidla pro 2. kolo:

  • způsob podávání přihlášek: elektronicky prostřednictvím aplikace e-přihlášky;
  • lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 15. srpna 2021;
  • poplatek za podání přihlášky je 560,- Kč, splatnost do 15. srpna 2021;
  • přijímací zkouška, pokud je předepsána, proběhne v úterý 31. srpna 2021. Konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky, nejpozději 24. srpna 2021. Upozorňujeme, že pozvánky k přijímací zkoušce nebudou zasílány! Rozpis místností a časů 2. kola přijímacích zkoušek
  • náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci 2. kola nebude realizován;
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky;
  • uchazeč do bakalářského studijního programu, který bude mít u výsledků uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií maturitního vysvědčení a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to ve středu 8. září 2021 na učebnu E303 (vchod možný jen přes budovu D Ostravské univerzity, Reální 3, Moravská Ostrava); Upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!
  • uchazeč do navazujícího magisterského studijního programu, který bude mít uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to ve čtvrtek 9. září 2021 na učebnu E303 (vchod viz výše). Upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!

Další pravidla pro přijetí jsou stejná (kromě zde uvedených) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2021/2022Podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do studijního programu Čeština pro cizince pro akademický rok 2021/2022.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 08. 2021