Hlaste se do kurzu psychologie právě teď a získejte napřesrok náskok před ostatními

Zájem o studium psychologie je v posledních letech enormní. Proto nemusíte být zklamaní, pokud jste letos nebyli u přijímacích zkoušek úspěšní. Myslíte-li to však se studiem psychologie vážně, můžete se přihlásit do dvousemestrálního kurzu psychologie při katedře psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Kurz je nabízen v rámci celoživotního vzdělávání a je určený každému, kdo má za sebou maturitní zkoušku a má vážný zájem o studium psychologie. Do kurzu se nemusí skládat přijímací zkouška, a pokud budete v dalším roce úspěšní při přijímacím řízení do bakalářského studia oboru psychologie, uzná vám ostravská katedra psychologie absolvované předměty/kredity, čímž se vám může zkrátit délka bakalářského studia. Díky kurzu získáváte náskok před znalostmi ostatních a pravděpodobnost, že zvládnete náročné přijímací testy do řádného studia na VŠ se výrazně zvyšuje. Je to maximum, co můžete pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek do bakalářského studia učinit. Pokud si zvolíte studium psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, získáváte navíc onen bonus v podobě uznání předmětů absolvovaných v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.

Cena kurzu psychologie za oba semestry činí 30 000 Kč a student kurzu absolvuje téměř identické přenášky a předměty jako běžný student bakalářského studia. Tento program celoživotního vzdělávání nabízíme v rámci akreditovaného studijního programu psychologie.

Hlásit se můžete prostřednictvím e-přihlášky do 20. srpna. Kurz naleznete pod nabídkou celoživotního vzdělávání.

Pozn.: V případě, že počet zájemců o program psychologie v rámci celoživotního vzdělávání překročí kapacitu, bude realizováno přijímací řízení buď započtením bodů z řádného přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro daný akademický rok, nebo vykonáním přijímací zkoušky.

Další kurzy pro středoškoláky

Nabídka celoživotního vzdělávání v interaktivním pdf souboru ke stažení ikona pdf 2,25 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2021