Pozvání na veřejnou habilitační přednášku v rámci habilitačního řízení PhDr. Miloše Ševčíka, Ph.D., z FF UK & FF ZČU s názvem Trhlina a nesoulad: vztah mezi uměním a prostředím v úvahách Henriho Focillona

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie srdečně zve na veřejnou přednášku v rámci habilitačního řízení

PhDr. Miloše Ševčíka, Ph.D. (FF UK & FF ZČU)

Trhlina a nesoulad: vztah mezi uměním a prostředím v úvahách Henriho Focillona


Termín a místo konání:

Čtvrtek 28. ledna 2021, 13:00–15:00

Katedra filozofie FF OU
Přednáška proběhne ON-LINE.


Anotace:

Přednáška se bude zabývat pojetím vztahu mezi historicky se proměňujícím prostředím lidského života a uměním v úvahách Henriho Focillona. Focillon charakterizuje vzájemné působení jako „událost“. Odmítá jak myšlenku izolovanosti umění od prostředí, tak i myšlenku jeho determinace prostředím a poukazuje na existenci „trhliny a nesouladu“ mezi prostředím a uměním. Přednáška se podrobněji soustředí na statut této trhliny. K řešení otázky povahy vztahu mezi uměním a prostředím v jejich vzájemné odlišnosti budou využity Focillonovy poznámky o rozdílu mezi pojetím „izochronního“ a „měřitelného“ času a pohledem na trvání jako „fluidní“ či „plastické“.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 01. 2021