Filozofické fakulty se pustily do boje proti tradovaným mýtům

„Zbytečné společenské pavědy, stejně všichni skončí v mekáči, tyhle obory vystuduje kdejaký hňup,“ a další hejty šířící se virtuálním prostorem se snaží vyvrátit nová kampaň s názvem Humanitky.cz. Je čas ukázat, že absolventi humanitních a společenských věd jsou na trhu práce nejen úspěšní a žádaní, ale také že humanitní a společenské vědy mají v naší společnosti své pevné a mnohdy nezastupitelné místo.

Humanitky.cz je společný projekt tří Filozofických fakult – Univerzity Hradec Králové, Ostravské Univerzity a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Není pravda, že absolventi humanitních a společenských věd jsou společensky nepotřební a neuplatitelní na pracovním trhu. Naše tvrzení máme podložená daty. Stejně tak výroky některých politiků o tom, že absolventy humanitních oborů ekonomika nepotřebuje a končí na úřadech práce, či vykonávají méně kvalifikovanou práci, jsou zcela mimo realitu.“ uvádí Daniela Rywiková, proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Nová propagační videa mají například ukázat, že středoškolští učitelé oborů jako je český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd a dalších, jsou právě absolventy Filozofických fakult. „Ve společnosti panuje rozšířená představa, že učitelé jsou absolventi Pedagogických fakult, což je pravda jen částečně. Ten, kdo chce vyučovat na střední škole, musí studovat na jiné fakultě, filozofické nebo přírodovědecké, kde získá potřebné oborové znalosti a aprobaci. Když to hodně zjednoduším, na pedagogické fakultě se naučí jak učit, na filozofické, co učit“ upřesňuje dr. Rywiková. Nová propagační videa, která lze v nejbližších dnech shlédnout na sociálních sítích i stránkách humanitky.cz staví na vtipu, nadsázce a malinko i provokaci, aby zasáhla co nejširší publikum.

Webové stránky humanitky.cz pak představují desítky příběhů absolventů Filozofických fakult, kteří našli uplatnění v mnoha různých oborech. „Chceme humanitní a společenskovědní obory posunout do širšího povědomí, abychom na příkladech našich absolventů ukázali, kde všude se uplatňují a že se nezřídka jedná o profese, jejichž společenská potřeba je neoddiskutovatelná a nepostradatelná,“ dodává dr. Rywiková. Mezi absolventy Filozofických fakult jsou totiž mimo středoškolské učitele také novináři, redaktoři, analytici, vysocí státní úředníci, lidé pracující v neziskovém sektoru, ale i v soukromých firmách, vysocí manažeři, lidé pohybující se v kultuře, překladatelé, tlumočníci a další profese, jež vyžadují specifické vzdělání.

Data společnosti STEM/MARK hovoří jasně

V rámci tohoto projektu proběhlo v loňském roce společností STEM/MARK rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli v několika vybraných krajích napříč Českou republikou. Z průzkumu vyplynulo, že ze strany zaměstnavatelů je o tyto absolventy nejen zájem, ale že například v oblasti školství nebo některých služeb je zaměstnavatelé vnímají jako nenahraditelné. Průzkum mimo jiné také ukázal, že absolventy humanitních a společenskovědních oborů přijímají spíše velké firmy působící zejména v oboru školství a státní správy a dále ve finančních a odborných službách nebo společnosti se zahraniční působností. Kde všude ale nacházejí tito absolventi uplatnění ukazují právě humanitky.cz.

Projekt je financován z Centralizovaného rozvojového programu MŠMT ČR „Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd. (C25)“


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 10. 2020