Opatření ve všech budovách Filozofické fakulty

Od 23. září 2020 do 31. října 2020 vstupuje v platnost mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje, jimž se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na VŠ. Tento zákaz se nevztahuje na:

  1. Individuální návštěvy knihoven a studoven;
  2. Individuální konzultace;
  3. Zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  4. Klinickou a praktickou výuku a praxi za přítomnosti nejvýše 15-ti osob.

Veškerá běžná výuka přechází do on-line formy. Upozorňuji, že vyučující mají povinnost neprodleně informovat studentky a studenty svých předmětů o alternativním způsobu výuky, přičemž je třeba dodržovat původní rozvrhové akce, aby nedocházelo ke kolizím. Je nutno pro studenty rovněž vypsat online konzultační hodiny, (např. web, mail, MS TEAMS, popř. FB). Individuální osobní konzultace jsou rovněž možné po předchozí domluvě.

Nadále budou probíhat praxe, jsou-li realizovatelné (tj. přijme-li studenty externí organizace) a praktická výuka v tlumočnické laboratoři za přítomnosti maximálně 15-ti osob.

Dále je možné konat plánované zkoušky, např. doktorské, přičemž max. počet přítomných osob je omezen na 10.

Pokud předmět není realizovatelný „na dálku“, garant předmětu ve spolupráci s garantem studijního programu může zažádat o jeho přesun do dalšího semestru; v tomto případě pošle proděkanovi pro studium žádost o odepsání konkrétních studentů z daného předmětu a informuje studenty.

Výuka U3V byla pro ak. rok 2020/21 zrušena.

Opět připomínám, že všichni vyučující mají povinnost si na Portále OU (moje stránka – Licence Office 365 (Beta) aktivovat konto Microsoft Office 365.

Provoz budov FF nebude nijak omezen. Studentům je umožněn vstup do budov FF v souladu s nařízením KHS a dále k vyřízení individuálních záležitostí na studijním oddělení, popř. na příslušné katedře, nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Veřejnosti je vstup do budov FF zakázán.

Dle aktuální barvy univerzitního semaforu (žlutá – stupeň II), se doporučuje vedoucím pracovišť povolit zaměstnancům práci z domova, tj. tzv. home office.


Pracoviště děkanátu FF budou nadále v provozu, osobní schůzky jsou možné pouze po předchozí domluvě, dle aktuálních potřeb a možností.


Možnost ubytování akademických pracovníků v rámci FF OU (Penzion FF) se v době od 28. září 2020 do 31. října 2020 ruší.


Od čtvrtku 24. září 2020 do 31. října 2020 je omezen úklid nevyužívaných učeben. Úklid ostatních prostor bude probíhat bez omezení (možnost flexibilní změny dle požadavku FF OU).


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2020