Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 2020/21 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů.

Základní pravidla pro 2. kolo:
 • způsob podávání přihlášek: elektronicky;
 • lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 16. srpna 2020;
 • poplatek za podání přihlášky je 560,--Kč, splatnost do 16. srpna 2020;
 • přijímací zkouška, pokud je předepsána, proběhne v pondělí 31. srpna 2020, uchazeč se dostaví na místo v čas, který je zveřejněn u každého studia níže (vchod možný jen přes budovu D Ostravské univerzity, Reální 3, Moravská Ostrava) – upozorňujeme, že pozvánky k přijímací zkoušce nebudou zasílány!;
 • náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci 2. kola nebude realizován;
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu;
 • uchazeč do bakalářského studijního programu, který bude mít u výsledků uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií maturitního vysvědčení a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to v pondělí 7. září 2020 v 11:00 hod. na učebnu E303 (vchod přes budovu D); upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!;
 • uchazeč do navazujícího magisterského studijního programu, který bude mít uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to v pátek 11. září 2020 na učebnu E303 (vchod přes budovu D); upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!;
 • podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy je též úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie (pokud uchazeč nedoloží požadované dokumenty do 16. srpna 2020 nebo v den zkoušky). Termín zkoušky: 31. srpna 2020 v 9.00 hod., učebna SD 102–104.
 • Uchazeč nemusí konat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie, pokud do 16. srpna 2020, nebo v den konání přijímací zkoušky doloží, že:
  1. v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvoval státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo
  2. úspěšně absolvoval předměty z pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia.

Další pravidla pro přijetí jsou stejná (kromě zde uvedených) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021 ve znění Dodatku č. 1 k Podmínkám pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021.

NABÍZENÁ STUDIA PRO 2. KOLO

Bakalářské studijní programy (standardní délka studia 3 roky)

Název studijního programuVariantyFormaZpůsob ověřeníPozn.Min. bodyMístnost a čas
FilozofiecompletusP + Kna základě výsledků ze SŠ160 
maiorPna základě výsledků ze SŠ1 A60 
minorPna základě výsledků ze SŠ1 A60 
Základy společenských vědZSV se zaměřením na vzděláváníPpísemná zkouška 40E303, 13:00
minorPpísemná zkouškaA40
HistoriecompletusPpísemná zkouška 40E303, 11:00
maiorPpísemná zkouškaA40
minorPpísemná zkouškaA40
Dějepis se zaměřením na vzděláváníPpísemná zkouškaB40
Český jazyk a literaturacompletusPpísemná a ústní zkouška 50E303, 9:00 písemná; DM505 od 11:00 ústní
maiorPpísemná a ústní zkouškaA50
minorPpísemná a ústní zkouškaA50
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníPpísemná a ústní zkouškaB50
Německá filologiecompletusPbez zkoušky   
specializace: NJ pro odbornou a profesní komunikaci komunikaciP + Kbez zkoušky   
maiorPbez zkouškyA  
minorPbez zkouškyA  
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníPbez zkouškyB  
Latinský jazyk a kulturacompletusPbez zkoušky   
maiorPbez zkouškyA  
minorPbez zkouškyA  
Polská filologiecompletusPbez zkoušky   
specializace: PJ pro odbornou a profesní komunikaci komunikaciKbez zkoušky   
maiorPbez zkouškyA  
minorPbez zkouškyA  
Polský jazyk se zaměřením na vzděláváníPbez zkouškyB  
Francouzská filologiecompletusPbez zkoušky   
specializace: FJ pro odbornou a profesní komunikaci komunikaciP + Kbez zkoušky   
maiorPbez zkouškyA  
minorPbez zkouškyA  
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníPbez zkouškyB  
Španělská filologiecompletusPbez zkoušky   
specializace: ŠJ pro odbornou a profesní komunikaciP + Kbez zkoušky   
maiorPbez zkouškyA  
minorPbez zkouškyA  
Španělský jazyk se zaměřením na vzděláváníPbez zkouškyB  
Ruská filologiecompletusPpísemná zkouška 50E308, 15:00
specializace: RJ pro odbornou a profesní komunikaciP + Kpísemná zkouška 50
maiorPpísemná zkouškaA50
minorPpísemná zkouškaA50
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníPpísemná zkouškaB50
Dějiny uměnícompletusPpísemná zkouška 60E309, 15:00
specializace: Památková péče se zam. na tech. pam. památkyPpísemná zkouška 60
maiorPpísemná zkouškaA60
minorPpísemná zkouškaA60
Dějiny výtvarné kultury se zaměřením na vzděláváníPpísemná zkouškaB60

Navazující magisterské studijní programy (standardní délka studia 2 roky)

Název studijního programuVariantyFormaZpůsob ověřeníPozn.Min. body
FilozofiecompletusPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Filozofická studia1completusPbez zkoušky  
HistoriecompletusPbez zkoušky  
specializace: Hospodářské a sociální dějinyPbez zkoušky  
specializace: Kulturní dějinyPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny1completusPbez zkoušky  
Anglická filologiecompletusPzhodnocení portfolia260
specializace: Angličtina pro překladPzhodnocení portfolia260
maiorPzhodnocení portfoliaA60
minorPzhodnocení portfoliaA60
Český jazyk a literaturacompletusPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Čeština pro cizincecompletusPzhodnocení dokumentů  
Německá filologiecompletusP + Kbez zkoušky  
specializace: Němčina pro překladPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Latinský jazyk a kultura středověkucompletusPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Polská filologiecompletusPbez zkoušky  
specializace: Polština pro překladPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Francouzská filologiecompletusPbez zkoušky  
specializace: Francouzština pro překladPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Španělská filologiecompletusPbez zkoušky  
specializace: Španělština pro překladPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Ruská filologiecompletusPbez zkoušky  
specializace: Ruština pro překladPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Dějiny uměnícompletusPbez zkoušky  
specializace: Monumentika a publicita prům. dědictvíPbez zkoušky  
maiorPbez zkouškyA 
minorPbez zkouškyA 
Učitelství pro střední školyAnglický jazykPzhodnocení portfoliaC60
Německý jazykPbez zkouškyC 
Francouzský jazykPbez zkouškyC 
Španělský jazykPbez zkouškyC 
Ruský jazykPbez zkouškyC 
Polský jazykPbez zkouškyC 
Český jazyk a literaturaPbez zkouškyC 
DějepisPbez zkouškyC 
Základy společenských vědPbez zkouškyC 

1 Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na Slovensku.

Vysvětlení k poznámkám a vysvětlivkám:
P = prezenční forma studia
K = kombinovaná forma studia

 1. V rámci sdruženého studia si studenti volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí variantu maior a u druhé minor (v programu maior píše bakalářskou práci). Např. Španělská filologie (maior) – Historie (minor), bakalářskou/diplomovou práci píše ze španělštiny; Historie (maior) – Španělská filologie (minor), bakalářskou/diplomovou práci píše z historie.
 2. V rámci sdruženého bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání si studenti volí kombinaci dvou programů. Program „se zaměřením na vzdělávání“ je vždy maior a druhý program je vždy minor. Např. Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání filologie (maior) – Historie (minor), bakalářskou práci píše ze španělštiny; Dějepis se zaměřením na vzdělávání na zaměření (maior) – Španělská filologie (minor), bakalářskou práci píše z historie.
 3. V rámci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy si uchazeč volí kombinaci dvou aprobací (např. Španělský jazyk – Dějepis). Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Maximum bodů, které může uchazeč získat u přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie, je 100.
 1. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Uchazeči jsou povinni originál katalogového listu, popř. ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky nebo nahrát do aplikace e-přihlášky, a to do 16. srpna 2020.

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 07. 2020

facebook
rss
social hub