Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Jak vylepšujeme studium na FF

S novým semestrem je Filozofická fakulta zase o něco lákavější a studentům nabízí další možnosti, jak se zdokonalit a rozšířit si kompetence. Významná část studia na Filozofické fakultě je zaměřená na přípravu středoškolských učitelů. Díky dvěma novinkám, které chystá katedra české literatury, se naši absolventi nemusí budoucnosti obávat.

Předmět Patronus: „Stínování“ učitelů na SŠ a ZŠ

Teorie nestačí. Už během studia si studenti mohou vybrat svého „patrona“ – učitele ze střední nebo základní školy, který je postupně zasvětí do učitelské profese. Spolupracujeme s celou řadou vynikajících učitelů, kteří se stanou průvodci našim studentům a pomohou jim získat první zkušenosti, dodají potřebnou sebejistotu, vztah k dětem i k pedagogické práci. Studenti mohou vystřídat během semestru několik učitelů, mohou navštívit libovolný počet škol a tříd a nahlédnou do učitelské profese z trochu jiného úhlu pohledu. „Stínování“ učitelů by je mělo mnohem lépe připravit na praxi a seznámit je se školským prostředím, aby se čerství absolventi po nástupu do zaměstnání necítili „hození do vody“, ale byli předem obeznámeni s veškerými specifiky a nástrahami, které tato profese přináší. Studenti 2. a 3. ročníků bakalářského studia a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia si mohou zapsat předmět Patronus-vizitační praxe, kde je čeká celkem 26 hodin strávených přímo ve vybrané základní nebo střední škole. Studenti budou navštěvovat hodiny s humanitním zaměřením, kdy se od nich očekává, že se postupně zapojí do výuky a dalších aktivit souvisejících s agendou učitele, čímž budou aktivně rozvíjet své pedagogické a didaktické kompetence.

Lekce rétoriky mohou být cestou k větší sebejistotě

Chce-li člověk zaujmout, ať už žáky ve škole, budoucího šéfa na pracovním pohovoru nebo své zákazníky, chce to jistou dávku fantazie, kreativního ducha a sebejistoty. Nově založené divadelní studio OU WAY uvítá každého studenta Ostravské univerzity, který chce tyto dovednosti rozvíjet a nebojí se experimentovat se slovy, hlasem i tělem. Absolventka Ostravské konzervatoře Karolína Hýsková odhalí studentům jednoduché triky, které jim pomůžou při zvládání trémy při veřejném vystupování. Přednáška na konferenci nebo první opravdová hodina před plnou třídou žáků bude jen další zábavnou lekcí bez stresu a nervozity. Dveře divadelního studia se studentům otevírají od 1. října.

Tradiční didaktické intervence

Vedle těchto dvou novinek Filozofická fakulta pod vedením Martina Tomáška z katedry české literatury pokračuje i letos v osvědčených didaktických intervencích, které mají budoucím i stávajícím učitelům ukázat možné alternativy výuky. Jedná se o modelové hodiny, které se dotýkají konkrétních témat. Letos je nosným tématem svoboda. Učitelům mají tyto lekce pomoci nalézt způsob, jak s žáky a studenty inovativně a nenásilně hovořit o různých událostech nebo složitějších společenských jevech.

Pravidelných setkání se účastní studenti, učitelé i zkušení didaktici, kteří si vzájemně vyměňují zkušenosti, hodnotí modelové hodiny a diskutují. „Cílem těchto setkání je mimo jiné také umožnit studentům konfrontovat ideální představy se zkušenostmi praktiků, učit je kriticky nahlížet i obhajovat svou práci,“ uvádí Martin Tomášek. Didaktické intervence se konají vždy čtyřikrát během zimního semestru v centru PANT a vítání jsou jak všichni studenti Ostravské univerzity, tak učitelé z praxe. Další se chystají v centru PANT na 8. a 29. října, 5. a 19. listopadu. Těšíme se na Vás.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 09. 2019

facebook
instagram
rss
social hub