Stipendia na zahraniční pobyty

Stipendium na podporu mobility je určeno těm studentům FF OU, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyt mimo dotované mezinárodní výměny (Erasmus+, DAAD apod.). Stipendium slouží k částečnému pokrytí zvýšených nákladů spojených se studiem v zahraničí, které je delší než 30 dnů. Žádost podává student na příslušném formuláři studijnímu oddělení fakulty.
Podat žádost


Stipendium na podporu zahraničních studijních pobytů slouží k  pokrytí zvýšených nákladů spojených se studiem ve vybraných zemích. O toto stipendium si může zažádat každý student FF OU, který vyjíždí na zahraniční pobyt v rámci dotované zahraniční výměny (Erasmus+, DAAD apod.). Žádost se podává na oddělení zahraničních vztahů fakulty.
Podat žádost


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 04. 2022