Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Student > Stipendia

Ostravská univerzita

Ubytovací a sociální stipendia

Ubytovací stipendium - je určeno studentům s trvalým bydlištěm mimo Ostravu, který studuje v prvním studijním programu nebo na něj bezprostředně navazujícím programu a v standardní době studia. Žádost si student může podat přes Portál univerzity.


Sociální stipendium – O sociální stipendium může žádat student, v jehož rodině rozhodný příjem zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Žádost podává student na studijní oddělení fakulty.
Podat žádost


Mimořádné sociální stipendium – lze přiznat studentům v obtížné sociální situaci. Student musí popsat a doložit tíživou ekonomickou situaci. O stipendium žádá na studijním oddělení fakulty.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2019

facebook
rss
social hub