Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč

Ostravská univerzita

FAQ pro uchazeče

Na co se nejčastěji ptáte...

Musím na FF OU absolvovat Test obecných studijních předpokladů?

Filozofická fakulta Ostravské univerzity nemá jednotný způsob přijímacího řízení formou TSP. Každá katedra si stanovuje vlastní podmínky pro přijetí, přičemž ne všechny katedry mají přijímací testy či pohovory. Některé katedry přijímají uchazeče na základě prospěchu ze střední školy. Konkrétní podmínky pro přijetí jsou vždy uvedeny u každého studijního programu v sekci „forma přijímací zkoušky“.

V budoucnu bych se chtěl/a stát učitelem/kou. Mohu se hlásit na vaši fakultu?

Ano. Na Filozofické fakultě je celá řada studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů pro střední školy. Nabídka studia pro budoucí středoškolské učitele je na naší fakultě opravdu pestrá, podívejte se na studijní programy zaměřené na přípravu učitelů.

Učitelství pro základní školy, předškolní vzdělávání či speciální a sociální pedagogika se pak nabízí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Mohu studovat na dvou fakultách zároveň?

V rámci univerzity nabízíme stovky kombinací napříč fakultami. Je tedy možné studovat například biologii na Přírodovědecké fakultě v kombinaci třeba s českým jazykem na Filozofické fakultě. Podívejte se na výčet „sdružená a víceoborová studia“.

Mám zájem o studium psychologie, na co se musím připravit?

O studium psychologie je v současné době velký zájem. Doporučujeme proto důkladně projít seznam odborné literatury. Přijímací test na psychologii však není zaměřen výhradně oborově, setkáte se v něm také s otázkami, jež mapují celkový kulturní a společenský rozhled, logické a analytické myšlení.

Lze psychologii studovat v kombinaci s jiným studijním programem?

Ano, psychologii lze studovat v kombinaci s dalším studijním programem, na výběr máte z 10 možných variant.

Jaké jazyky mohu na Filozofické fakultě studovat?

V bakalářském stupni studia lze studovat celkem 6 různých jazyků (angličtinu, francouzštinu, španělštinu, němčinu, polštinu, ruštinu, češtinu a latinu), a to s různým zaměřením (filologie nebo pro odbornou a profesní komunikaci nebo pro učitelství na SŠ). Všechny programy zaměřené na studium jazyků lze vzájemně kombinovat s jinými programy. Studenti Filozofické fakulty však mohou studovat i další jazyky zapsáním tzv. B a C předmětů. V rámci těchto předmětů je v nabídce například portugalština, italština, japonština, čínština, korejština, slovenština a další. Záleží však na množství zapsaných studentů.

Budu mít možnost během studia vycestovat do zahraničí?

V případě studia jazyků je téměř samozřejmostí, že student během studia vycestuje na zahraniční pobyt. Rovněž studenti nefilologických oborů budou motivováni, aby během studia využili možnosti programu Erasmus+ umožňujícího studium v zemích EU nebo univerzitního programu VIA.

Univerzita má navázanou spolupráci s více než sedmdesáti univerzitami po celém světě. Díky programu Erasmus+ a VIA neexistují ekonomická omezení, studovat alespoň jeden semestr v zahraničí tak může skutečně každý student Ostravské univerzity. Momentálně lze vyrazit prakticky kamkoli, výčet studijních možností v zahraničí naleznete na stránkách OU v sekci student – studium a stáže v zahraničí.

Jaké mám po skončení studia uplatnění?

Pro absolventy Filozofických fakult jsou možnosti nepřeberné, protože nejsou oborově determinováni už během studia tak jako například právníci, lékaři, zvěrolékaři, architekti atd. Mají tak daleko větší možnost se během studia rozhodnout, k jaké profesi se v budoucnu přikloní a jaké dovednosti budou prohlubovat.

Naši absolventi se velice dobře uplatňují především v médiích na pozicích redaktorů, tiskových mluvčí, editorů, dále ve veřejné a státní správě na pozicích vysokých úředníků, poradců atd. Ve školství, také na pozicích jazykových lektorů v zahraničí, v institucích se zaměřením na sbírkotvornou a památkovou péči, ale rovněž v soukromém sektoru díky dobré jazykové vybavenosti, které se jim během studia dostane. Zastávají pozice team leaderů, koučů, HR a PR specialistů, uplatňují se jako překladatelé a tlumočníci atd. V neposlední řadě bývají úspěšní také v podnikání jako majitelé a ředitelé jazykových, mediálních či personálních agentur a dalších.

Proč nejsou na některé programy přijímací zkoušky?

Smyslem veřejného vysokého školství je zpřístupnit vzdělání všem skupinám obyvatel. O tom, zda uchazeč má všechny předpoklady ke studiu, se zpravidla ukáže v prvním ročníku studia, který je pro studenta tou skutečnou zkouškou. Každá katedra naší fakulty si stanovuje podmínky pro přijetí uchazeče sama podle aktuálních preferencí a potřeb pracoviště. Je však omylem domnívat se, že studium na katedrách bez přijímacího řízení je jednodušší než u těch, které přijímací zkoušky mají. Nároky kladené na studenta Filozofické fakulty Ostravské univerzity jsou na všech katedrách srovnatelné a jsou srovnatelné s nároky na jiných vysokých školách s obdobným zaměřením.

Je úroveň vzdělávání srovnatelná na všech vysokých školách?

Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola, která podléhá kontrole Akreditačního úřadu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, musí proto splňovat náročná kritéria pro udělení ministerských akreditací opravňujících ke vzdělávání. O kvalitě nabízeného vzdělávání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity hovoří například fakt, že Ostravská univerzita je teprve šestou univerzitou z 28 univerzit v České republice, která nově získala institucionální akreditaci MŠMT ČR.

Filozofická fakulta Ostravské univerzity není jen vzdělávací institucí, ale rovněž má 4 vlastní vědecko-výzkumná pracoviště. 7 z 12 kateder Filozofické fakulty OU nabízí také doktorský stupeň studia, který by katedry nemohly nabízet bez garance špičkových akademiků s excelentními výsledky ve vědě a výzkumu.FAQ k přijímacímu řízení


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 01. 2020

facebook
rss
social hub