OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Pozvánka na křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil

Roku 2017 uběhlo sto padesát let od narození básníka Petra Bezruče (vl. jm. Vladimír Vašek). Památník Petra Bezruče (součást Slezského zemského muzea) a katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s festivalem Bezručova Opava se rozhodly toto výročí uctít vědeckou konferencí Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, která se konala ve dnech 21.–22. září 2017 v Klubu Art, jenž se nachází v Obecním domě v Opavě.

Letos vyšla publikace Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, přinášející příspěvky z této konference. Soustřeďují se zvláště na druhý život básníka a jeho díla, týkají se jeho reflexe, vlivu ve výtvarném umění, hudbě, divadelnictví a cizojazyčných literaturách, edice Slezských písní, bezručian v paměťových institucích a vlivu na společnost z hlediska historického a jazykového. 14. září 2018 proběhne křest této knihy.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2018

facebook
rss
social hub