OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů.

Základní pravidla pro 2. kolo:

 • způsob podávání přihlášek: elektronicky na adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska;
 • lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 15. srpna 2018;
 • poplatek za podání přihlášky je 560,- Kč, splatnost do 15. srpna 2018;
 • přijímací zkouška, pokud je předepsána, proběhne ve čtvrtek 30. srpna 2018 pro bakalářské studijní programy a v pátek 31. srpna 2018 pro navazující magisterské studijní programy, uchazeč se dostaví na místo v čas, který je zveřejněn níže u každého studia – upozorňujeme, že pozvánky k přijímací zkoušce nebudou zasílány!;
 • náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci 2. kola nebude realizován;
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na adrese https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky;
 • uchazeč do bakalářského studijního programu, který bude mít uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií maturitního vysvědčení a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to v úterý 4. září 2018 v 11:00 hod. na učebnu B308 (budova B Ostravské univerzity, Českobratrská 16, Moravská Ostrava) – upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!;
 • uchazeč do navazujícího magisterského studijního programu bude obeslán poštou.

Další pravidla pro přijetí jsou stejná (kromě zde uvedených) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2018/2019 na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity


Nabízená studia pro 2. kolo:

Typ studiaStudijní obor/yStudijní programForma studiaZpůsob ověřeníTermín přijímací zkoušky
bakalářský Angličtina ve sféře podnikání Filologie KSP 30.08., 11:00, učebna B308
bakalářský Český jazyk a literatura Filologie PS1
bakalářský Francouzština ve sféře podnikání Filologie PS, KSbez PZ
bakalářský Němčina ve sféře podnikání Filologie PS, KSbez PZ
bakalářský Polský jazyk a literatura Filologie PSbez PZ
bakalářský Polština ve sféře podnikání Filologie KSbez PZ
bakalářský Ruština ve sféře podnikání Filologie PS, KSP 30.08., 9:00, budova D – sekretariát katedry slavistiky
bakalářský Španělština ve sféře podnikání Filologie PS, KSbez PZ
bakalářský FilozofieFilozofie PS, KS2
bakalářský SociologieSociologiePSP 30.08., 10:00, PC učebna – budova B213
bakalářský HistorieHistorické vědy PSP 30.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry historie
bakalářský Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památkyOb. teorie a dějiny umění a kulturyPS2
Bachelor´s English Language and LiteraturePhilologyFull-timeWritten exam 30.08., 15:00, building D – Department of English and American Studies
bakalářský Český jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PS1
bakalářský Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
bakalářský Německý jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
bakalářský Polský jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
bakalářský Ruský jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSP 30.08., 9:00, budova D – sekretariát katedry slavistiky
bakalářský Španělský jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
bakalářský Dějiny umění a památková péče (dvouoborové) Humanitní studia PSbez PZ
bakalářský Historie (dvouoborové) Humanitní studia PSP 30.08., 11:00, budova D – sekretariát katedry historie
bakalářský Latinský jazyk a kultura (dvouoborové) Humanitní studia PSbez PZ
bakalářský Základy společenských věd (dvouoborové) Humanitní studia PSP 30.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry filozofie
magisterský Český jazyk a literatura Filologie PSP/Ú 31.08., 9:00, budova D – sekretariát katedry české literatury a literární vědy
magisterský Čeština pro cizince Filologie PS3
magisterský Německý jazyk a literatura Filologie PS, KSbez PZ
magisterský  Polský jazyk a literatura Filologie PSP 31.08., 9:00, budova D – sekretariát katedry slavistiky
magisterský Španělský jazyk a literatura Filologie PSbez PZ
magisterský FilozofieFilozofie PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry filozofie
magisterský Historie Historické vědy PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry historie
magisterský Historie a ochrana průmyslového dědictví Historické vědy PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry dějin umění
magisterský Hospodářské a sociální dějiny novověku Historické vědy PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry historie
magisterský Kulturní dějiny Historické vědy PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry historie
magisterský Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny Historické vědy PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry historie
magisterský Francouzština pro překladatelskou praxi Překladatelství a tlumočnictví PSP 31.08., 9:00, budova D – recepce
magisterský Němčina pro překladatelskou praxi Překladatelství a tlumočnictví PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry germanistika
magisterský Polština pro překladatelskou praxi Překladatelství a tlumočnictví PSP 31.08., 9:00, budova D – sekretariát katedra slavistiky
magisterský Ruština pro překladatelskou praxi Překladatelství a tlumočnictví PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedra slavistiky
magisterský Španělština pro překladatelskou praxi Překladatelství a tlumočnictví PSP 31.08., 9:00, budova D – recepce
magisterský Český jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSP/Ú 31.08., 9:00, budova D – sekretariát katedry české literatury a literární vědy
magisterský Německý jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
magisterský Polský jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
magisterský Španělský jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
magisterský Ruský jazyk a literatura (dvouoborové) Filologie PSbez PZ
magisterský Historie (dvouoborové) Historické vědy PSÚ 31.08., 13:00, budova D – sekretariát katedry historie

Vysvětlivky: PZ = přijímací zkouška, P = písemná, Ú = ústní, dvouoborové = uchazeč si volí z nabídky kombinaci dvou studijních oborů označených jako dvouoborové

 1. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Převod průměru známek získaných v předmětu český jazyk a literatura (konec 1., 2., 3. ročníku, pololetí 4. ročníku; resp. poslední čtyři roky studia na SŠ s tím, že z posledního ročníku se uvádí známka z pololetí) bude proveden následovně:
  průměr 1,00 – 1,24 = 100 bodů
  průměr 1,25 – 1,49 = 90 bodů
  průměr 1,50 – 1,74 = 85 bodů
  průměr 1,75 – 1,99 = 80 bodů
  průměr 2,00 – 2,24 = 75 bodů
  průměr 2,25 – 2,49 = 70 bodů
  průměr 2,50 – 2,74 = 60 bodů
  průměr 2,75 – 2,99 = 55 bodů
  průměr 3,00 = 50 bodů
  průměr 3,01 a výše = 40 bodů

  Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení ze střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. srpna 2018.

 2. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá ze všech povinných předmětů (mimo známky z chování). Tyto dva průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
  průměr 1,00 – 1,24 = 100 bodů
  průměr 1,25 – 1,49 = 90 bodů
  průměr 1,50 – 1,74 = 85 bodů
  průměr 1,75 – 1,99 = 80 bodů
  průměr 2,00 – 2,24 = 75 bodů
  průměr 2,25 – 2,49 = 70 bodů
  průměr 2,50 – 2,74 = 60 bodů
  průměr 2,75 – 2,99 = 55 bodů
  průměr 3,00 = 50 bodů
  průměr 3,01 a výše = 40 bodů

  Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. srpna 2018.

 3. Uchazeči budou hodnoceni podle zaslaných dokumentů.

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 08. 2018

facebook
rss
social hub