OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Navždy odešel pan PhDr. Ivan Stupek, CSc.

PhDr. IVAN STUPEK, CSc.
FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
KATEDRA GERMANISTIKY

se zármutkem oznamují, že

v pondělí 25. června 2018 ve věku 75 let
zemřel náš ctěný a milý kolega,
pan

PhDr. IVAN STUPEK, CSc.


Pan doktor Ivan Stupek byl v oboru germánské literatury uznávaným odborníkem doma i v zahraničí. Sférou jeho badatelského zájmu byla oblast německé literatury, ve výzkumu se specializoval především na německy píšící autory ze severní Moravy a Slezska. Byl autorem mnoha odborných publikací a oblíbeným vysokoškolským pedagogem.

Doktor Ivan Stupek se podílel na vzniku a úspěšném rozvoji ostravské germanistiky. Jeho profesní dráha byla od roku 1989 spjata s katedrou lektorských jazyků a katedrou angloamerických a germanistických studií na tehdejší Pedagogické fakultě v Ostravě, po založení Ostravské univerzity v roce 1991 působil až do roku 2014 na katedře germanistiky její Filozofické fakulty, přednášel a vedl semináře mimo jiné k dějinám německy psané literatury.

Jeho odborné zaměření a dlouholeté zkušenosti v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti byly zárukou kvalitní přípravy studentů v oblasti německé literatury, pomohl tak vychovat celou generaci mladých germanistů.

Svými profesními zkušenostmi pozvedal úroveň katedry germanistiky, lidskou moudrostí přispíval k tvořivé atmosféře jak mezi pedagogy, tak mezi studenty tohoto pracoviště.

Katedra germanistiky a akademická obec Filozofické fakulty Ostravské univerzity ztratila v osobě pana doktora Ivana Stupka kolegu, předního odborníka a přítele. Poslední rozloučení se koná v pondělí 2. července 2018 v 15 h ve smuteční síni v Opavě.

R. I. P.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2018

facebook
rss
social hub