OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Veřejná přednáška: Nedlouhé trvání ČSR

Cyklus Osudové osmičky pro milovníky historie k 100. výročí založení ČSR

Filozofická fakulta OU se zapojila do oslav významného výročí 100 let od založení Československé republiky. Pro veřejnost připravila pásmo pěti přednášek, v nichž naši historici poodhalí řadu událostí, které přímo či nepřímo ovlivnily a vedly ke vzniku samostatného Československého státu.

V pořadí čtvrtá přednáška z cyklu Osudové osmičky se bude věnovat krátkému období První republiky. Roku 1918 a především roku 1938, který se stal prvním zásadním mezníkem v existenci samostatné Československé republiky.

Přijměte pozvání na přednášku, která řeší jednu z nejdůležitějších etap našich novodobých dějin. Čtvrtek 21. června 2018 od 16 hodin v Centru PANT.

Přednášející doc. Blažena Gracová se dlouhodobě zabývá obdobím První a tzv. Druhé republiky. Ve své přednášce zhodnotí připravenost československé politické reprezentace pro vznik republiky, a nastíní, co znamenal rok 1918 pro Čechy a okolní národy.

Posluchače rovněž seznámí s nejnovějšími historickými prameny, dovolí si předložit úvahy, zda se čeští diplomaté zachovali v kritických okamžicích roku 1938 zcela profesionálně a zda byla mnichovská dohoda tak výjimečným jevem, za jaký ho Češi mají často tendenci považovat.Další přednášky v rámci cyklu Osudové osmičky
29. 3. 20181648 – Vestfálský mír, Evropa a České země
17. 4. 20181848 – Jaro národů
31. 5. 20181918 – rozpad Rakouska Uherska – dopad na Evropu, Čechy, region
21. 6. 20181918 – 1938 – vznik republiky a její nedlouhé trvání
20. 9. 20181948 – 1968 komunistický puč, represe padesátých let, postupné uvolňování vrcholící pražským jarem a následná okupace

Všechny přednášky se budou konat v Centru PANT vždy od 16 hodin.


pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 06. 2018

facebook
rss
social hub