Soutěž Den s překladem má vítěze

V letošním ročníku překladatelské soutěže ocenila porota 9 studentů

Třináctý ročník prestižní překladatelské soutěže, kterou každoročně pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity, zná jména vítězů z řad studentů filologických oborů tuzemských vysokých škol.

Letos se do soutěže přihlásilo téměř na pět desítek mladých překladatelů a čestná uznání za vynikající překlad si odneslo 9 z nich. „Neudělujeme pořadí míst 1. 2. a 3., jak je v soutěžích obvyklé, takové hodnocení by bylo velmi obtížné, vzhledem k různorodosti předkládaných originálů. Výběr překladů k ocenění je však přísný. Čestná uznání dostávají jen ty překlady, které jsou po eventuální dílčí korektuře publikovatelné,“ dodává garantka soutěže dr. Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU.

Soutěžící si často vybírali texty současných autorů, kteří dosud nebyli přeloženi do češtiny. Za překlady z angličtiny porotci udělili čestná uznání hned čtyřem soutěžícím - Pavlíně Wünschově z Univerzity Pardubice, Michaele Teličkové z Masarykovy univerzity, Haně Sýkorové z Ostravské univerzity a Elianě Denkocy z Ostravské univerzity, která získala čestné uznání už podruhé a znovu ukázala, že má velké nadání a cit pro překladatelskou práci. Právě její překlad byl v loňském roce publikován v časopise Protimluv.

„Studenti musí prokázat, že dokáží převést kompozičně i jazykově svébytný a pestrý text, aniž by narušili autorův styl. Musí umět využít lexikální bohatost českého jazyka, musí si umět poradit se slovními hříčkami, s vtipností či ironií originálu, s převodem aluzí, musí zachovat atmosféru příběhu. Musí s jazykem nakládat velmi kreativně, aby byl překlad živý a čtivý,“ uvádí Tomášková.

V dalších jazycích se udělovala čestná uznání jen jednotlivcům i vzhledem k nižšímu počtu zaslaných příspěvků. Za překlad z polštiny si čestné uznání odnesla Eliška Novotná z Univerzity Pardubice. Za překlad z ruštiny získala čestné uznání Michaela Peřinová z Univerzity Palackého v Olomouci, která si vybrala překlad současné ruské autorky Anny Matvejevové, v němž se musela potýkat s překladem hovorové mluvy. Za překlady ze španělštiny byla udělena dvě čestná uznání – Marcele Klimešové z Masarykovy univerzity a Anně Melicharová z Univerzity Karlovy, které se podařilo vynikajícím způsobem přeložit básně peruánského básníka Césara Valleja. Za překlad z francouzštiny získal ocenění Jakub Rubeš z Ostravské univerzity. Letos se neudělilo čestné uznání za překlad z německého jazyka, kdy porota neshledala žádný ze zaslaných příspěvků natolik výjimečný, aby jej ocenila.

O soutěži Den s překladem

Do překladatelské soutěže Den s překladem se každoročně hlásí desítky studentů ze všech vysokých škol v ČR, aby si vyzkoušeli překlady nejrůznějších textů současné i starší beletrie, poezie i textů z populárně naučené literatury a literatury faktu. Jedná se o jedinou soutěž svého druhu v České republice, která je určená výhradně studentům jazykových oborů, nikoli profesionálním překladatelům. Díky soutěži mají studenti možnost porovnat kvalitu překladů a získat první zkušenosti s překlady náročných textů. Den s překladem je pro řadu z nich odrazovým můstkem k budoucí profesi překladatele.

Studenti zasílají do soutěže překlad libovolného textu, který si sami zvolí podle svého zájmu či plánovaného profesního zaměření. Soutěží se ve dvou kategoriích, literární (próza a poezie) a neliterární (populárně naučná a literatura faktu). Překlady mohou být z devíti různých jazyků – angličtiny, ruštiny, polštiny, španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny, portugalštiny a latiny. Největší zastoupení mají tradičně překlady z angličtiny, dále z ruštiny, španělštiny, němčiny a polštiny. Kvalitu překladů hodnotila komise složená z akademických pracovníků Filozofické fakulty a i letos si pochvala vysokou úroveň příspěvků.