Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Fakulta PRO

Ostravská univerzita

Veřejný a soukromý sektor

Státní správa a samospráva

Ostravská univerzita navázala dlouholetou spolupráci se zástupci Statutárního města Ostrava podpisem společného memoranda, kde se vzájemně zavázali zaměřit se na tyto oblasti: rozvoj a podporu mezinárodní spolupráce, budování pozitivního image města a regionu, společné kulturní, sportovní a společenské aktivity, spolupráci při realizaci strategických rozvojových projektů města a univerzit, odborné poradenství, zvýšení povědomí o možnostech studia v Ostravě, podporu vynikajících studentů formou stipendia města Ostravy a podporu projektů v rámci vyhlašovaných dotačních titulů města Ostravy.

Vedle této dohody Filozofická fakulta spolupracuje s představiteli měst i krajů, kteří se často ujímají role kmotrů vědeckých publikací, jsou zváni na významné fakultní akce a svou přítomností se podílí na zviditelnění akademického života i výstupů vědy a výzkumu. Zástupci státní veřejné správy se pak obrací na členy akademické obce ve věci členství v odborných či nezávislých komisích a porotách.

Velvyslanectví a konzuláty

Vedle samospráv spolupracuje FF OU také s řadou velvyslanectví a konzulátů, které podporují a zaštiťují některé projekty spojené se zahraničními výjezdy. Kromě mobilit poskytují záštitu řadě dalších aktivit pořádaných fakultou, jako jsou například Den peruánské kultury, mezinárodní konference, filmové festivaly a další.

Česká televize

Za významnou pokládáme také spolupráci s Českou televizí, která je garantem studijního modulu Základy televizní žurnalistiky. Modul je zaměřen na praxi, student nahlédne do zákulisí televizní tvorby a po absolvování modulu by měl být schopen připravit samostatně krátkou reportáž. V teoretické části se pak seznámí se základními sociologickými pojmy a se sociologickým náhledem na masmédia a masovou kulturu.

Ostravské studio České televize pravidelně oslovuje odborníky z řad akademických pracovníků pro nezávislé komentáře a připravuje reportáže o aktivitách Ostravské univerzity. Díky této spolupráci se daří dostatečně přibližovat Ostravskou univerzitu, její jednotlivá pracoviště a akce široké veřejnosti.

Soukromý sektor

Filozofické fakultě se podařilo navázat oboustranně výhodnou spolupráci se sedmi významnými zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji. Vyústěním této spolupráce je společný projekt v podobě studijního modulu HR (Human Resource) – personální konzultant. Modul se zaměřuje na problematiku lidských zdrojů, učí studenty mimo jiné praktickým dovednostem spojených s podnikáním. Do značné míry připravuje studenty také na praxi, která je nedílnou součástí výuky v rámci modulu. Zaměstnavatelé tak mají příležitost oslovit nadané studenty a absolventi modulu získají do začátku neocenitelné rady profesionálních personálních poradců.

Kromě zapojení do tohoto modulu existují další aktivity, které budují most mezi zaměstnavateli a absolventy Filozofické fakulty OU. Mezi takové patří workshopy a přednášky zástupců firem přímo na fakultě, kde studenty seznamují s aktuálními požadavky trhu práce, poskytují poradenství v oblasti sebeprezentace a umožňují nezávazné exkurze na svá pracoviště.

Ve spolupráci s vybranými agenturami pak zajišťujeme některé doplňkové služby jako je poradenství, výzkumy trhu, překladatelská a tlumočnická činnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 03. 2017
mohlo by vás zajímat

» Publikace, co mění regiony

facebook
rss
social hub