Školy a veřejnost

Naším cílem je jak rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se středními i základními školami, tak i s širokou veřejností. Chceme zajistit co nejlepší informovanost žáků, studentů, rodičů a pedagogů ZŠ a SŠ o aktivitách a nabídce studia na Filozofické fakultě OU, seznámit uchazeče o studium i širokou veřejnost s prostředím fakulty a společně organizovat projekty zajímavé pro obě skupiny. Kromě Dnů otevřených dveří a Noci vědců pořádají některé z kateder také exkurze přímo do výuky, workshopy pro učitele nebo popularizační přednášky pro širokou veřejnost. O aktuálním dění nejen na naší fakultě informujeme prostřednictvím živého internetového magazínu OU@live nebo na webových stránkách fakulty.

Právě pro učitele i širokou veřejnost máme hned několik studijních kurzů, vedle široké nabídky rozšiřujícího studia jazyků je to například možnost dalšího vzdělání v oboru historie, psychologie, sociologie a dalších. Celou nabídku naleznete pod záložkou celoživotní vzdělávání, kde je zahrnuta také Univerzita třetího věku a další krátkodobé kurzy.