Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (FF / 2006)

Bakalářské studijní programy

Jednooborová studia – prezenční forma studia

Studijní obor Studijní program
Historie Historické vědy
České a československé dějiny Historické vědy
Praktická filozofie Filozofie
Poradenství v sociální práci Sociální politika a sociální práce
Český jazyk a literatura Filologie
Angličtina ve sféře podnikání Filologie
Francouzština ve sféře podnikání Filologie
Němčina ve sféře podnikání Filologie
Ruština ve sféře podnikání Filologie
Španělština ve sféře podnikání Filologie
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Management pro veřejný sektor Humanitní studia

Jednooborová studia – kombinovaná forma studia

Studijní obor Studijní program
Angličtina ve sféře podnikání Filologie
Francouzština ve sféře podnikání Filologie
Němčina ve sféře podnikání Filologie
Ruština ve sféře podnikání Filologie
Španělština ve sféře podnikání Filologie

Dvouoborová studia

Studijní obor Studijní program
Anglický jazyk a literatura Filologie
Český jazyk a literatura Filologie
Francouzský jazyk a literatura Filologie
Německý jazyk a literatura Filologie
Polský jazyk a literatura Filologie
Ruský jazyk a literatura Filologie
Španělský jazyk a literatura Filologie
Historie Humanitní studia
Základy společenských věd Humanitní studia

Navazující magisterské studijní programy

Jednooborová studia – prezenční forma studia

Studijní obor Studijní program
Český jazyk a literatura Filologie
Sociální práce s poradenským zaměřením Sociální politika a sociální práce
Hospodářské a sociální dějiny novověku Historické vědy
Kulturní dějiny Historické vědy

Jednooborová studia – kombinovaná forma studia

Studijní obor Studijní program
Sociální práce s poradenským zaměřením Sociální politika a sociální práce

Magisterské studijní programy

Studijní obor Studijní program
Polský jazyk Filologie


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017