Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FF / 2004)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po nahradním termínu přijímacího řízení (tj. konečné výsledky).

JEDINÝM právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží poštou.


Fakulta NEPOSKYTUJE informace na  základě telefonátu nebo e-mailu!Bakalářské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy

Magisterské studijní programy

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017