Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FF / 2014)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po nahradním termínu přijímacího řízení (tj. konečné výsledky).

JEDINÝM právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží poštou.

Fakulta NEPOSKYTUJE informace na základě telefonátu nebo e-mailu!


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017