FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. PhD.

Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. PhD. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. PhD.
 
funkce:
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
 
obor činnosti:
translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1855, 597 09 1855
 
e-mail:
vitezslavtečkavilimekzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
D 608, 6. NP, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:
https://ostravskuniverzita.academia.edu/VitezslavVilimek/Pap
 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2011PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, obor Překladatelství a tlumočnictví
2005Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, obor Ruština pro hospodářskou praxi
2003Bc. - Ostravská univerzita v Ostravě, obor Ruština ve sféře podnikání
2000DiS. - Soukromá vyšší odborná škola ekonomická a dopravní v Ostravě, obor Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství

Praxe

2013 - 2014zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2007odborný asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2005soukromá překladatelská a tlumočnická praxe
2005asistent na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Výzkum a grantová činnost

  • Granty aktivní:
    • Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů, Grantový projekt specifického vysokoškolekého výzkumu SGS OU (spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Členství v odborných organizacích

  • Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt