Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Historické vědy

Studijní programHistorické vědy
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programuprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Studijní program v kostce

Zajímá vás historie jako vědecký obor? Chcete posouvat hranice historického poznání? Chcete se vědecky realizovat? Pak právě vám je určeno tradiční postgraduální doktorské studium v programu historických věd. Jeho cílem je totiž připravit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti historie jako vědecké disciplíny, kteří budou schopni působit na odborných vědecko-výzkumných pracovištích a kteří budou vystupovat na domácích i zahraničních odborných fórech a publikovat vědecké studie v tuzemských i zahraničních renomovaných periodikách.

Co od vás očekáváme?

Základním předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského jednooborového učitelského či odborného, resp. dvouoborového neučitelského studia historie ukončené úspěšně obhájenou kvalifikační prací, nejlépe historického zaměření.

Co se naučíte?

Absolvováním studijního programu:

 • se stanete odborníky v historických vědách vybraného odborného zaměření (české a československé dějiny, obecné dějiny, hospodářské a sociální dějiny, kulturní dějiny)
 • budete mít k dispozici nejnovější českou i zahraniční odbornou literaturu z katedrové knihovny, současně získáte možnosti studovat na prestižních evropských partnerských pracovištích
 • budete schopni adekvátně využít nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti v badatelské praxi i v pedagogické praxi v akademickém prostředí
 • své badatelské výsledky budete moci prezentovat na domácích i zahraničních odborných vědeckých setkáních a při publikování v odborných historických časopisech a publikacích
 • ovládnete specifické metody a techniky historické práce v kontextu mezinárodně uznávaných soudobých metodologických trendů
 • získáte neocenitelné zkušenosti z participace na vědeckých grantových projektech, nebo dokonce vedení vlastních projektů nabízených v portfoliu Ostravské univerzity, krajských či komunálních institucí apod.

Kde a jak se uplatníte?

Na základě ovládnutí specifických metod a technik práce a s příslušnou jazykovou vybaveností se budete moci uplatnit v širokém spektru především vědeckých a vysokoškolských institucích, budete se moci ucházet rovněž o adekvátní zaměstnání v kulturních i správních institucích (archivy, muzea) či usilovat o vědecké stáže v zahraničí. Budete schopni působit jako autoři, redaktoři či posuzovatelé učebnic a dalších didaktických materiálů.

Konkrétní pracovní pozice

 • vysokoškolský pedagog a odborný vědecký pracovník
 • odborně kvalifikovaný zaměstnanec paměťových institucí (archivář, muzejník, knihovník apod.) či dalších institucí státní správy či samosprávy

Specifika kombinované/distanční formy studia

Akceptujeme kratší délku pobytu na zahraničním univerzitním pracovišti než v rámci řádného denního studia.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .